כלים לבחירת המועמד

בקבלת החלטה ובבחירת המועמד המתאים לתפקיד - נלקחים בחשבון :

  1. ניסיון מקצועי ותחומי השכלה והכשרות מקצועיות
  2. חוות דעת ממונים מתפקיד נוכחי ומתפקידים שבצע בעבר
  3. התרשמות הממונה המגייס בראיון
  4. נתוני מבדקי ההתאמה לתפקיד  

 

לתשומת לב, מבדקי ההתאמה נערכים במכון אבחון חיצוני.  מדור גיוס והשמה מעביר למכון תיאור תפקיד מפורט, עפ"י נתוני המשרה כמופיע בפרסום, תוך דגש על נתונים הנמסרים לו ע"י הממונה המגייס.

מטרתם של המבדקים היא לבחון התאמת המועמד לתפקיד הספציפי. משמעות הדבר שמועמד עשוי להתאים לתפקיד מסוים בעוד שלתפקיד אחר יתאים פחות. תוצאות המבדקים משמשות ככלי תומך בקבלת החלטה לבחירה במועמד.

מדור גיוס והשמה מוודא הקפדה מלאה על דיסקרטיות והנתונים המתקבלים נחשפים בפני הגורמים הרלבנטיים בלבד.

 


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive