חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א 2001

 

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת (עובדים בהיקף משרה)

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

  1. במהלך שישה חודשים ראשונים – יום אחד בשל כל חודש עבודה
  2. בין שבעה חודשים לשנה – 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש בתקופה זו (דהיינו, בחצי השנה השנייה)
  3. לאחר שנה – חודש ימים

 

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר (עובדים לפי שעות)

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

  1. בשנת עבודה ראשונה: יום הודעה לחודש – ועד מקסימום  12 יום
  2. בשנה השנייה: 14 יום (בגין השנה הראשונה) + יום לכל חודשיים, (בשנה השנייה מבלי לספור את חודשי השנה הראשונה לעניין זה) ועד למקסימום 20 יום
  3. בשנה השלישית: 21 יום (בגין השנתיים הראשונות) + יום לכל חודשיים (בשנה השלישית מבלי לספור את חודשי השנתיים הראשונות לעניין זה) - ועד למקסימום 27 יום
  4. החל בשנה רביעית ואילך: 30 יום

 

מדור כ"א ובקרה, דצמבר 2015

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive