פיצוי על היעדרות במצב חירום

מבצע "צוק איתן"

בתאריך 23.7.2014 פרסמו האוצר וההסתדרות  הנחייה על פיצוי לעובדים שלא הגיעו למקום עבודתם

עקב המצב הביטחוני בדרום לתקופה שמ- 8.7.14 ועד 31.8.14 בהתאם להנחיות כוחות הביטחון

וכן, לעובדים שנעדרו ממקום העבודה מפני שהשגיחו על ילדיהם הקטנים ובתנאי שאלה מתחת לגיל 14,

עקב סגירת מוסדות החינוך ע"י כוחות הביטחון. מודגש כי הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים.

השכר משולם לעובד על ידי המעסיק.

 

הזכאות לפיצוי היא לעובדים המתגוררים בטווח של עד 40 ק"מ מקו הגבול עם רצועת עזה,

על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף והתקנות, לצפייה ברשימת הישובים.

 

כדי לממש זכות זו על עובד/ת למלא טופס ההצהרה הרלוונטי, בו יפורטו ימי / שעות ההיעדרות המזכים בפיצוי

 

מצורפים שני טפסי הצהרה –

1. " היעדרות אישית - אותו י/תמלא מי שהעדרותו/ה היא על פי הנחיות פיקוד העורף בהתאם למקום מגוריו, להורדת טופס "היעדרות אישית". 

2. "היעדרות - השגחה על ילדים" - אותו י/תמלא מי שנשאר/ה לשמור על הילדים,  להורדת טופס "היעדרות - השגחה על ילדים".

 

 

הרפרנטים ברשות המחקר מתבקשים להעביר מידע זה לידיעת החוקרים המעסיקים עובדים מתקציבם.

 

מדור כ"א ובקרה, אוגוסט 2014

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive