• ראשי
 • דוח ותק עוזרי הוראה

  חוזר זה מיועד לעובדים המטפלים במינויי עוזרי הוראה.

   

  למערכת משאבי אנוש התווסף דוח הבודק את מספר חודשי ההעסקה של עוזרי הוראה לצורך קבלת החלטות לגבי הוצאת מינוי וטפול באישור העסקה חריג ע"י דיקן/רקטור.

  הדוח התווסף לתחומי האחריות של "משאבי אנוש" ו"אקדמי". הוא ממוקם בקבוצת "דוחות סגל אקדמי – Discoverer", כרגע האחרון ברשימה – "דוח ותק עוזרי הוראה 00085".

          

  בעת הפקת הדוח, יש לבחור את השנה האקדמית שלגביה רוצים לבדוק את הוצאת המינויים. הדוח ישלוף את כל עוזרי ההוראה שהיו פעילים בשנה הקודמת לשנה המבוקשת, יציג את מספר חודשי ההעסקה שלהם עד כה ומספר החודשים שיהיו להם במקרה של מינוי לסמסטר אחד ומינוי שנתי.

   

  בברכה,

   

  Erp-Hr    יואב הרמן  - מנהל  

      אגף משאבי אנוש, אוניברסיטת תל אביב

      טל'  03-6408767, פקס 03-6405906

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive