גימלאים/פורשים

גימלאים/פורשים הינם חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה אשר הגיעו לגיל פרישה וזכאים לפנסיה תקציבית מהאוניברסיטה.

 

עובדים אלו מקבלים מידי חודש תשלום קצבה מהאוניברסיטה עד לתקרה של 70% משכר חבר הסגל האקדמי וצמוד אליו.

 

רכיבי השכר הינם בהתאם לרכיבי שכר של הסגל האקדמי ובתוספת חלק יחסי של תוספות השכר שקיבלו לאורך שנות עבודתם באוניברסיטה.

 

התוספות שנכללות במנין החלק היחסי הינן: מענק קריטריונים, הקדשת זמן, תוספת תפקיד, תוספות מחקר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive