• ראשי
 • יחידת פיתוח משאבי אנוש

  היחידה אחראית לניהול ההון האנושי המינהלי/ טכני באוניברסיטה, החל בגיוס העובד לעבודה באוניברסיטה לאחר תהליך מיון מדוקדק, קביעת תנאי העסקתו, מעקב אחר תהליך קליטתו בארגון וביחידה הרלוונטית, הקידום בדרגות ובתפקידים, ניוד, הדרכה, חניכה וליווי אישי בתפקידים חדשים, רווחה, תמיכה במצבים של בעיות ביחסי עבודה ובתהליכי שינוי ועד לפרישה לגמלאות.

   

  היחידה אחראית למתן מענה לצורכיהם של העובדים בארגון בהתאם לשלב שבו הם נמצאים בקריירה שלהם ובחיי העבודה שלהם וכן עומדת לרשות המנהלים בייעוץ וסיוע למימוש תהליכים ושינוים ארגוניים.

   

  היחידה משלבת את הליכי הגיוס, המיון והניוד עם תכניות הדרכה, ההשתלמויות והליווי האישי מתוך מטרה לגייס את העובדים הטובים ביותר תוך דאגה לפיתוחם והכשרתם המקצועית והאישית, העשרת תפקידיהם והעצמתם.

  כל אלה לשם טיפוח ההון האנושי וחיזוק הזיקה, המחויבות והקשר של העובדים והמנהלים למטרות האוניברסיטה ותוך שקיפות ארגונית מלאה.

   

  עובדי היחידה משמשים מקור מידע והדרכה ליחידות האוניברסיטה השונות בכל הקשור ליחסי עבודה ונוהלי עבודה בכל התחומים שקשורים לעבודת היחידה.

   

  ביחידה פיתוח משאבי אנוש משתלבים זה בזה, לשם השגת מטרות היחידה:

  מדור כ"א ובקרה, מדור הדרכה ורווחה וצוות השמת כ"א.

   

  מדור כ"א ובקרה

  מדור כ"א ובקרה

   

  צוות השמת כ"א

  צוות השמת כ"א

   

  מדור הדרכה ורווחה

  מדור הדרכה ורווחה

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive