אודות היחידה

יחידת השכר אחראית על חישוב ותשלום שכרם של כלל עובדי האוניברסיטה, ובכללם חברי סגל

שפרשו וזכאים לפנסיה מהאוניברסיטה.

 

מידי חודש מחושבים, מופקים ומשולמים כ-9000 תלושי שכר, ממגוון דירוגים וסקטורים המתבססים

על הסכמי עבודה, הסכמים קיבוציים מקומיים וארציים וחוזים אישיים.

עיקרי הדרוגים הינם: סגל אקדמי בכיר, סגל אקדמי זוטר, סגל מינהלי, מחקר, פרוייקטים ועובדי שעות.

 

חישוב השכר מבוצע בהתבסס על הסכמי שכר קיבוציים ואישיים, עדכוני חקיקה , תקנות וכו'.

במסגרת זו מבוצעים הניכויים לרשויות המס: מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן ניכויים לקרנות הפנסיה,

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השונים.

 

פעילות נוספת של יחידת השכר הינה טיפול נדרש בעת סיום העסקה/תום מינוי .

במסגרת פעילות זו מבוצע הליך גמר חשבון הכולל חישוב הזכאויות השונות של העובד/ת,

בהתאם למסגרת העסקה התואמת.

 

 

 

יחידת השכר של האוניברסיטה ממוקמת בבניין הסנאט בקומה הראשונה

 

אנשי יחידת השכר מעניקים לעובדי האוניברסיטה מענה יעיל, מקצועי, אישי ודיסקרטי.

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive