דירוגים אקדמיים

  • הסבר
  • רכיבי שכר
  • סל קליטה
  • הקדשת זמן מלא

סל קליטה לחברי וחברות הסגל האקדמי הבכיר

 

עקרונות ותנאי שימוש בכספי סל הקליטה:

חבר/ת סגל אקדמי המתחילים עבודתם באוניברסיטה במינוי אקדמי בכיר יכולים לקבל סל קליטה בכפוף לעמידה בקריטריונים הבאים:

  1. העסקה באוניברסיטה במשרה מלאה במסלול  אקדמי בכיר (מסלול רגיל, מקביל, נלווה, חוקרים)
  2. אופק העסקה של 12 שנים לפחות
  3. שהות מינימלית של שנתיים בחו"ל ערב תחילת העסקה
  4. חבר/ת הסגל מועסקים בפעם הראשונה כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בארץ ולא קיבלו בעבר סל קליטה ממוסד אחר בארץ.

 

סל הקליטה מיועד למימון הוצאות ו/או שירותים שיפורטו בהמשך, וזאת במשך כל תקופת העבודה באוניברסיטה. ניתן לנצל כספי סל הקליטה מדי שנה במשך 6 השנים הראשונות עד  1/6 מסכום הסל.

 

יתרות לא מנוצלות של שנה אחת יועברו לשנה העוקבת ויצטרפו לסכום העומד לרשות חבר/ת הסגל באותה שנה.

 

סכומים שיימשכו ע"ח חבר/ת הסגל מסל הקליטה יירשמו כהלוואה עומדת, בסוף כל חודש יהפוך החלק ה-1/144 (0.6944%) מערך סל למענק כך ש:

 

בתום 12 שנות עבודה באוניברסיטה (למעט חל"ת) יהפכו הסכומים שנוצלו ונרשמו כהלוואה עומדת למענק, שפירושו שגם אם  חבר/ת הסגל יעזבו את האוניברסיטה, לא ידרשו להחזיר כספים לאוניברסיטה.

  • הפסקת עבודה באוניברסיטה, מכל סיבה שהיא לפני תום 12 שנות עבודה (למעט חל"ת), תחייב להחזיר לאוניברסיטה אותו חלק מכספי סל הקליטה שנוצל ונרשם כהלוואה עומדת ולא הפך למענק.
  • כל הסכומים המשולמים מכספי סל הקליטה חייבים בניכוי מס במקור. האוניברסיטה תנכה את המיסים במועדם משכרו של חבר/ת הסגל.

משיכת כספים מסל הקליטה תבוצע אך ורק כנגד הצגת קבלות מקוריות ו/או מסמכים אחרים המוכיחים את ביצוע ההוצאה (חוזה שכירות, הסכם הלוואה וכד'). על חבר/ת הסגל שמבקש/ת לנצל את כספי סל הקליטה למלא כתב התחייבות  בטרם תחילת ניצול כספי סל הקליטה.

 

 

מצ"ב המטרות בגינן ניתן למשוך כספי סל קליטה:

 

תשלום שכר דירה

חבר/ת סגל שאין בבעלותו/ה דירה, יכול למשוך סכום עד 1,900 ₪ לחודש, בכפוף לכך שהסיוע הניתן ע"י האוניברסיטה עפ' נוהליה,  לא יחרוג מהסכום הכולל של שכ"ד החודשי לפי חוזה השכירות.

 

הוצאות הקשורות ברכישת דירה/בית

סכומים ששולמו בגין רכישה כגון: שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, הוצאות הובלה וכד'  ובתנאי שאין לחבר/ת הסגל דירה/בית אחר.

 

החזר תשלומי משכנתא

ניתן למשוך כספים מסל קליטה בגין תשלומי משכנתא עד לגובה 3,200 ₪ לחודש,  בקשה להחזר משכנתא,  בצירוף אישורים רלוונטיים, תוגש אחת לשנה בחודש ינואר בגין השנה שחלפה.

 

החזר תשלום בגין מעונות יום/גני ילדים

ניתן לקבל החזרי תשלומים בגין מעונות / גני ילדים/ מטפלות וצהרונים עד הגיע הילד לגיל 10 שנים.

 

החזר תשלומים לחינוך מיוחד/מוסדות טיפוליים

ניתן לקבל החזר מתוך סל קליטה בעבור תשלום למוסדרות טיפוליים עבור ילדי  חבר/ת הסגל ללא הגבלת גיל.

 

החזר תשלומים בגין ביטוח רכב

ניתן לממש מתוך סל הקליטה את תשלומי הביטוח והרכב הרשום על שם של  חבר/ת הסגל. הבקשה להחזר תוגש על פי מועד תחילה  וחידוש הביטוח. תשלום אחת לשנה.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>