פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית מהי?

 

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של המוסד בו עבד הגימלאי הזכאי לה.

בפנסיה תקציבית, בניגוד לפנסיה צוברת, ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד

ולא בידי העובד.

 

באוניברסיטת תל אביב זכאים לפנסיה תקציבית רק חברי הסגל הבכיר שהחלו לעבוד באוניברסיטה

עד לתאריך 30/09/2003.

עובדים אלו זכאים לזכויות פנסיוניות המוגדרות בהסכם הפנסיה התקציבית של האוניברסיטה.

 

עובד הזכאי לפנסיה תקציבית ומגיע לגיל פרישה, מועבר למסלול של תהליך פרישה עובד סגל אקדמי בכיר.

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive