תחומי התערבות

כל אירוע, שינוי או משבר עימם מתמודד העובד יקבל מענה בטיפול אישי תוך שמירה על צנעת הפרט:
 

בעבודה            

יחסים עם ממונים וחברים לעבודה, תמיכה למנהלים ולצוות סביב משברים של עובדים, ליווי בתהליך פיטורים ועוד.

 

במשפחה

התמודדות עם מחלת בן משפחה קרוב, תהליכי גירושין, התמודדות עם צרכים מיוחדים של ילדים, קשיים כלכליים, הורים מבוגרים ועוד.

 

במישור האישי 

התמודדות עם מחלה ובעיות בריאות, התלבטויות ומשברים אישיים ועוד.

 

הסיוע לעובדים ניתן גם באמצעות האפיקים הבאים:

 

קרנות רווחה

המדור בשיתוף עם וועד העובדים המנהליים אחראים לניהול מלגות הסיוע עבור העובדים שיוכרו כזכאים.

 

התרמות

סיוע לעובדים במצבי משבר חריגים באמצעות תרומה כספית ופדיון ימי חופשה של עובדי האוניברסיטה. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive