השתלמויות חוץ ארגוניות וועדת השתלמות

יציאה להשתלמויות מקצועיות במסגרות לימוד מחוץ לארגון, מנוהלות בהתאם לנוהל ההשתלמות של האוניברסיטה.

 להורדת נוהל השתלמויות

 

הנוהל מפרט את התנאים ותהליך אישור ההשתלמות על ידי הממונה ועל ידי ועדת ההשתלמות. כמו כן, מפרט את המקרים בהם נדרשת התחייבות העובד להמשך עבודה לאחר סיום ההשתלמות.

 

הוועדה בוחנת את הצורך המקצועי בהשתלמות ונחיצותה לתפקיד, תוך התייחסות להמלצת הממונה, להיסטוריית הלמידה והותק של העובד.

 

להלן טופסי ההשתלמות:

בטופס הרלוונטי יש לפרט את פרטי ההשתלמות ולקבל את המלצת הממונה ואישורו.

 

את הטופס המלא יש להגיש למדור הדרכה ורווחה להמשך טיפול.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל פלשבסקי רכזת ההדרכה

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive