עמיתי הוראה

בעלי מינוי בדרגת עמית הוראה הינם חברי סגל, שהאוניברסיטה מעסיקה בתפקידי הוראה תרגול והדרכה אקדמאיים ואינו לומד\ת באוניברסיטת תל-אביב (אם המורה סטודנט\ית היא תועסק כעוזר\ת הוראה או אסיסטנט\ית). זאת בתנאי שהכנסתו מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינה עולה על 175% השכר הממוצע במשק, ושאינו מועסק כסגל בכיר במשרה מלאה במוסד אקדמי אחר.

 

עמיתי הוראה זכאים למימון מתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה באוניברסיטה בגובה של עד 3000 ש"ח.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive