זכויות נצברות ותעריפים

זכות צבירה

 

הזכויות בקרן הינן זכויות הניתנות לצבירה משך תקופה שאינה מוגבלת. חבר סגל המועסק האוניברסיטה בלמעלה מ-100% משרה זכאי לצבור זכויות בקרן בגין משרה שלמה אחת בלבד.

אין האמור לעיל חל על מדריכים במקצועות קליניים לגביהם יש הוראות מיוחדות בנדון, כמפורט בעמוד הקצבה לקשרי מדע.

חופשה ללא תשלום- חבר סגל בחל"ת אינו זכאי לצבור זכויות בקרן משך תקופת החל"ת.

אפס אחוזי משרה- חבר סגל, בעל מינוי במקצוע הקליני בביה"ס לרפואה, המכהן באפס אחוזי משרה, אינו זכאי לצבור זכויות בקרן משך התקופה בה יש לו אחוזי משרה כאמור.

שבתון- חבר סגל זכאי לצבור זכויות בקרן משך פרקי הזמן בהם מצוי הוא בשבתון. חבר סגל הזכאי לכפל אינו זכאי, במקביל, לכפל זכויות, אך משך פרק הזמן בו מנצל חבר הסגל את תקופת השבתון הכפולה שצבר, זכאי הוא לצבור זכויות בקרן.

חבר סגל המנצל זכויות שבתון לאחר פרישתו לגמלאות זכאי לצבור זכויות בקרן עבור תקופת ניצול זו.

חבר סגל המועסק בכמה מוסדות- כמפורט בנוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים, פרק שלישי סעיף 14.

 

 

צבירת זכויות ותעריפים

 

תעריפים- צבירת הזכויות בקרן תהיה בהתאם לתעריפים מדורגים, המשתנים מדרגה לדרגה, וייקבעו מעת לעת על-ידי ועדת השכר הכפופה לועד ראשי המוסדות, בכל שלב העסקתו של חבר הסגל באוניברסיטה. (שינוי בדרגה או באחוז המשרה לא ישנה, איפא, את היקף הזכויות שנצברו קודם לכן.)

התעריפים יבוטאו בדולרים ויועברו לזכות הקרן פעמיים בשנה ב-1 באוקטובר וב-1 באפריל.

היקף הזכויות הנצברות- צבירת הזכויות בקרן תיעשה על פי הדאגה ושיעור המשרה של חבר הסגל בכל שלב של העסקתו באוניברסיטה. (שינוי בדרגה או באחוז משרה לא ישנה, את היקף הזכויות שנצברו קודם לכן).

היקף הזכויות הנצברות – מדריכים במקצוע קליני: מי שמונה לדרגת מרצה (במקצוע קליני) או דרגה גבוהה יותר, במסלול הרגיל, ברצוף למינויו כמדריך במקצוע קליני, יחושבו, בכפוף לסייגים המפורטים לגבי מדריכים במקצועות קליניים בהקצבה לקשרי מדע, זכויותיו בקרן, גם לתקופה בה שימש כמדריך, על-פי אחוזי משרתו בדרגה החדשה בשנה הראשונה למינויו.

 

הזכויות הנצברות בקרן אינן נושאות ריבית.

 

* כל הכתוב לעיל הינו תקציר ובכפוף למידע אשר ניתן למצוא בנוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>