ביקורת

בתום עריכת התחשבנות ביתרת זכות, תיק הנסיעה יועבר לגב' מירה ורבר להמשך ביקורת, ובמידה וידרשו ביאורים נוספים בעקבות הבקורת תשלח פניה בנושא באימייל.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive