מידע כללי

איוש משרה מנהלית תקנית מחייב הליך פרסום פנימי, המיועד  לעובדי האוניברסיטה המינהליים, המועסקים על פי ההסכם הקיבוצי.

הפרסום הינו לתקופה של 10 ימים קלנדריים, במהלכם, בלבד, ניתן להגיש מועמדות.

 

פרטי המשרה מובאים לידיעה באמצעות :

1. דיוור ישיר למייל הפרטי - בהתאם לרשימת תפוצה.

2. הפצה על גבי לוחות המודעות בכל אחת מיחידות האוניברסיטה.

3. פרסום באתר הדרושים של אגף משאבי אנוש

4. מסך ה"דרושים", הממוקם בקומת הכניסה לבניין הסנאט, בסמיכות למשרדו של צוות ההשמה (הכולל אפליקציה להורדה ישירה לנייד).

 

בתום הפרסום הפנימי, אם לא אוישה המשרה ע"י מועמד פנימי, תפורסם בפרסום חיצוני.

הפרסום החיצוני מיועד לעובדי אוניברסיטה המועסקים  במגוון צורות העסקה (פרויקט, שעות וכו') ולכלל האוכלוסיה.

 

פרטי המשרה מובאים לידיעה באמצעות :

1.פרסום באתר הדרושים של אגף משאבי אנוש.

2.אתרי "דרושים"  ברשת.

3. פרסום באפיקים נוספים, עפ"י צורך.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive