מידע לעוסקים בכ"א

מנהלים ועוסקים בכוח אדם הנם שותפים פעילים של צוות ההשמה לאורך כל "חיי" העובד באוניברסיטה, החל בהגדרת התפקיד, עוד טרם קליטתו לארגון.

להלן מידע מקיף לגבי התכנים, תוך חלוקה לשני נושאים עיקריים: איוש משרה וקליטת עובד (במינוי תקני - 105, ארעי - 140 ובמעמד פרויקט).

 

מידע לעוסקים בכ"א

 

איוש משרה

 

מידע להכנת כתב מינוי

 

מכתב לעובד חדש

 

קליטת עובד

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive