מכתב לעובד חדש

שלום  לך, 

אנו שמחים על הצטרפותך לשורת עובדי אוניברסיטת תל אביב ומברכים אותך בהשתלבות מוצלחת ומהנה בתפקידך החדש, בצוות היחידה ובאוניברסיטה.

אנו זקוקים להתגייסותך המהירה בכדי שנוכל לסיים את הליך קליטתך והקמתך במערכות הממוחשבות האוניברסיטאיות (לרבות הנפקת כתב מינוי עבורך ותשלום שכרך בהתאם). לצורך כך רכזנו להלן פרטי מידע ומסמכים שעליך להמציא. ציינו בכוכבית את כל המסמכים/פרטים שהם נחוצים במיידי ובלעדיהם לא ניתן לסיים את הליך הקמתך במערכות האוניברסיטאיות. את כל היתר, אפשר וניתן להשלים גם בהמשך.

במידה וצירפת את המסמכים כבר בשלב של מילוי השאלון האישי המקוון, אין צורך לצרפם שוב כעת. 

כמו כן, מוצג לעיונך ולידיעתך מידע נוסף, אשר עשוי להיות רלבנטי עבורך ואינו מופיע בשאלון האישי המקוון אותו התבקשת למלא: הצטרפות לביטוחי החיים והבריאות, הזמנת כרטיס עובד עם תמונה, מידע לגבי קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות וכן מידע לגבי הצטרפות לעמותות מקצועיות. אנא קרא מידע זה בעיון, הוא אינו מופיע בשאלון המקוון.

כתב המינוי יועבר לחתימתך, בטרם החתמתו ע"י הנהלת האוניברסיטה.

תשומת הלב, במידע שלהלן- התייחסות כללית, בהתאם לנוהלי האוניברסיטה. עליך להתייחס אך ורק לפרטים הרלבנטיים, הנוגעים לתנאי ההעסקה כפי שהובאו לידיעתך טרם הודעת הקבלה לעבודה. תנאי ההעסקה נקבעים בהתאם למקובל באוניברסיטה. 

טפסים ומסמכים שעליך להמציא  (נדרש קובץ סרוק באופן ברור) כמפורט להלן :

שאלון אישי

יש לכתוב בכתב ברור את שמך בעברית ובאנגלית, בציון כתובת מייל אישית עדכנית. לכתובת זו תישלח, עם הקמתך במערכות האוניברסיטאיות, כתובת המייל האוניברסיטאית שתשמש אותך לכל אורך תקופת העסקתך באוניברסיטה.

בנוסף יש למלא את טופס "כרטיס עובד" (טופס 101), שהינו הצהרה למס הכנסה.

 

תעודת זהות

יש לסרוק באופן ברור את תעודת הזהות העדכנית, כולל הספח במלואו. הנתונים המצויינים בה יוזנו למערכות האוניברסיטאיות.

טופס הצטרפות לביטוח חיים קבוצתי

הצטרפות לביטוח זה הינה רשות ועל פי רצונך.

כדי לממש את ההצטרפות חובה למלא את הטופס. עליך להעבירו ישירות אל חברת "מנורה מבטחים", לוודא קבלתו בחברה ולבדוק  בתלוש השכר, (כחודש לאחר הפניית הטופס ל"מנורה מבטחים"), שבקשתך להצטרף אכן נקלטה ומבוצעת בהתאם להודעתך (אסמכתא להצטרפות לביטוח תתבטא בניכוי תשלום מהשכר החודשי). בכל בעיה ניתן לפנות ישירות לביטוח וכן ליחידת תשלומי שכר.

 

טופס הצטרפות לביטוח בריאות קבוצתי

הצטרפות לביטוח זה הינה רשות ועל פי רצונך.

כדי לממש את ההצטרפות חובה למלא את הטופס. עליך להעבירו ישירות אל חברת "מנורה", לוודא קבלתו בחברה ולבדוק בתלוש השכר (כחודש לאחר הפניית הטופס ל"מנורה") שבקשתך להצטרף אכן נקלטה ומבוצעת בהתאם להודעתך (אסמכתא להצטרפות לביטוח תתבטא בניכוי תשלום מהשכר החודשי). בכל בעיה ניתן לפנות ישירות לסוכנות הביטוח גיל ורדי בטלפון : 09-3730533 או בפקס: 09-7664300  או במייל: sherut2@gilvardi.co.il וכן ליחידת תשלומי שכר. 

הזמנת כרטיס עובד עם תמונה

ביום עבודתך הראשון תקבל כרטיס זמני. בהמשך, יוחלף לכרטיס קבוע. לאחר שיועבר אליך כתב המינוי, עליך להיכנס באמצעות  Google Chrome לאזור האישי שלך ב- Mytau  ולהעלות תמונה חדשה  ועדכנית! (בקובץ JPG עד M2). עדכון התמונה מהווה בקשה להזמנת כרטיס חדש, שיועבר אליך באמצעות הרפרנט לכוח אדם ביחידתך.

מסמכי רכב

רישיון נהיגה ורישיון רכב

 

המידע שלהלן רלבנטי אם כחלק מתנאי ההעסקתך, קיימת זכאות לתשלום אחזקת רכב חודשית.

לצורך מימוש הזכאות לקבלת תשלום חודשי שוטף וע"פ המקובל באוניברסיטה, חובה להמציא :

  • 1. רישיון נהיגה תקף על שמך.
  • 2. רישיון רכב תקף, בו מצוין שמך או שם בן/בת הזוג בלבד. אם הרכב בליסינג עליך לצרף מסמך המעיד על התקשרות של חברת הליסינג עמך ו/או עם בן/בת הזוג.

לתשומת לבך, אם כחלק מתנאי העסקתך, קיימת בנוסף לאמור לעיל גם זכאות להשתתפות בהוצאות רישוי וביטוח- בכדי לממש את הזכאות, המשולמת אחת לשנה, עליך לפנות ישירות אל חשב השכר באגף משאבי אנוש, המטפל ביחידה בה אתה מועסק, לצורך קבלת מידע לגבי המסמכים המדויקים שעליך להציג בפניו בכדי להסדיר הנושא ולקבל את ההחזר הכספי בהתאם למקובל בנוהל. ניתן לטפל בכך רק לאחר שיועבר לידך כתב המינוי.

 

אישורי ותק עבודה 

(רלבנטי למקבלי שכר לפי דירוג ודרגה בלבד)

 

בהתאם למסמכי הוותק שיומצאו על ידך (ובאם מוכרים עפ"י הנוהל לצורך תשלום ותק) ייקבע השכר לתשלום, כפי שיבוא לידי ביטוי בתלוש השכר.

האישורים המשמשים עפ"י המקובל לצורך הכרה ותשלום ותק הנם:

טופס  106 או תלוש שכר אחרון ובו ציון תאריך תחילת עבודה או מכתב רישמי בחתימת המעסיק ממקום העבודה ובו ציון תאריך תחילת והפסקת העבודה.

ניתן להמציא ולהנפיק אישור על תקופות העסקה באמצעות פניה לאתר של ביטוח לאומי.

לתשומת לבך,  את אישורי הוותק יש להמציא עם קבלתך לעבודה.

לפיכך, אין לעכב העברת החומר האחר כמצוין להלן וזאת בכדי לא לעכב הקמתך במערכות האוניברסיטאיות והנפקת כתב מינוי.

 

אישור שירות בצה"ל/ שירות לאומי

(רלבנטי למקבלי שכר לפי דירוג ודרגה בלבד)

 

תקופת שירות החובה מוכרת כוותק לתשלום. יש להמציא אישור רישמי ובו מצויינת תקופת השירות במלואה.

אם אין בידך אישור, ניתן לפנות לקצין העיר ולהמציאה בהמשך.עם המצאת האישור, יחול התשלום רטרואקטיבית למועד כניסתך לתפקיד כמקובל.

 

קרן פנסיה/ביטוח מנהלים 

 

במסגרת הרגולציה הקיימת בעניין ההפקדות לפנסיה, האוניברסיטה מפקידה מידי חודש את הכספים לקרן הפנסיה "מיטב דש".  באפשרותך לבחור בקרן פנסיה השונה מזו. לשם כך יש לפנות במייל לעמרי שני מיחידת השכר או בטלפון 6406219 .   

 

קרן השתלמות

(בכפוף לתנאי העסקתך בתפקיד)

באפשרותך להמשיך עם קרן השתלמות ממקום עבודה קודם או להצטרף לקרן השתלמות חדשה. לשם כך יש לפנות במייל לעמרי שני מיחידת השכר או בטלפון 6406219 .   

הצטרפות לעמותות מקצועיות

(רלבנטי לעובד/ת בדירוג המינהלי בלבד)

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותות המקצועיות המיועדות לעובדים בדירוג המינהלי, (העמותות מאוגדות תחת "שחר און") , עליך למלא את 2 הטפסים בלינק מטה ולהעבירם ישירות לשחר און, למייל :tamarape@s-on.co.il    עם העתק לרכזת כ"א מור גבריאל, 

לידיעתך, התשלום המרוכז לשחר און, מועבר ע"י האוניברסיטה, אחת לשנה בחודש אוקטובר, כך שהמימוש של ההטבה ניתן רק לאחר התשלום. מצ"ב הטפסים למילוי.

2. העמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים עובדי המנהל והשירותים.

הצטרפות לעמותות מקצועיות

(רלבנטי לעובד/ת בדירוג הבכ"מ בלבד)

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לאגודה מקצועית אחת ו/או שתיים המיועדות לעובדים בדירוג הבכ"מ באוניברסיטת תל אביב, עליך למלא בהתאם את אחד או שניים מהטפסים המצורפים בלינק מטה ולהעביר למור גבריאל  רק לאחר אישור וחתימה של מור גבריאל ניתן יהיה להעביר את הטפסים לעמותות.

טופס הצטרפות לעמותה 1 , טופס הצטרפות לעמותה 2

הצטרפות לעמותות מקצועיות

(רלבנטי לעובד/ת בדירוג הטכנאים-הנדסאים בלבד))

בכדי לממש את זכאותך להצטרפות לעמותה מקצועית אחת ו/או שתיים המיועדות לעובדים בדירוג הטכנאים -הנדסאים באוניברסיטת תל אביב, עליך להכנס ולהירשם בלינק המצ"ב ,   ולהעביר את אישור ההצטרפות שהתקבל במייל לגב'

מור גבריאל.

להלן קישורים למידע שימושי, מתוך אתר אגף משאבי אנוש. אנו ממליצים לך להיכנס באופן שוטף לאתר כולו, על מדוריו ויחידותיו,

לצורך הרחבת הידע והתעדכנות שוטפת לחץ כאן.

 

 

למידע בנושא בטיחות

https://indd.adobe.com/view/129fe45a-c7bf-41c6-9ffa-249b36bfebc6

 

נשמח לסייע לך בכל שאלה. 

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה ומאחלים לך השתלבות מוצלחת, מהנה ומאתגרת בתפקידך החדש –

ביחידה ובאוניברסיטה.

 

בברכה,

צוות גיוס והשמה

אגף משאבי אנוש

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>