ימי בחירה

בהתאם להסכם העבודה הקיבוצי של העובדים המנהליים, רשאים עובדים המועסקים בכפוף להסכם זה לנצל שני ימי בחירה מתוך רשימת ימי הבחירה השנתית.

 

להלן פירוט הימים לשנת תשע"ט:

אחד מימי חג החנוכה

יום שני,  3 בדצמבר 2018,  כ"ה בכסלו תשע"ט.

ועד יום שני, 10 בדצמבר 2018,  ב' בטבת תשע"ט.

1 במאי 2019

יום רביעי, כ"ו בניסן  תשע"ט.

יום  הזיכרון לשואה ולגבורה

יום חמישי, 2 במאי 2019, כ"ז בניסן תשע"ט.

המימונה

יום ראשון, 28 באפריל 2019, כ"ג בניסן תשע"ט.

כ' בתמוז תשע"ט

יום שלישי, 23 ביולי 2019

היום הראשון ללימודים במערכת החינוך

יום ראשון, 1 בספטמבר 2019, א' באלול תשע"ט

תאריך יום ההולדת

העובדים רשאים לנצל את יום הבחירה בתאריך בו חל תאריך הולדתם על פי הלוח הלועזי.

 

מדור כ"א ובקרה, ספטמבר 2018

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive