ימי בחירה

בהתאם להסכם העבודה הקיבוצי של העובדים המנהליים, רשאים עובדים המועסקים בכפוף להסכם זה לנצל שני ימי בחירה מתוך רשימת ימי הבחירה השנתית.

להלן פירוט הימים לשנת תש"פ:

אחד מימי חג החנוכה

החל מיום שני,  23 בדצמבר 2019,  כ"ה בכסלו תש"פ.

ועד יום שני, 30 בדצמבר 2019,  ב' בטבת תש"פ.

יום  הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שלישי, 21 אפריל 2020, כ"ז בניסן תש"פ.

1 במאי 2020

יום שישי,  ז' אייר, תש"פ - יום בחירה לעובדי שישה ימים בלבד.

כ' בתמוז תש"פ

יום ראשון, 12 ביולי 2020.

היום הראשון ללימודים במערכת החינוך

יום שלישי, 1 בספטמבר 2020, י"ב באלול תש"פ.

תאריך יום ההולדת

העובדים רשאים לנצל את יום הבחירה בתאריך בו חל תאריך הולדתם על פי הלוח הלועזי.

 

מדור כ"א ובקרה, אוקטובר 2019

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive