עוזרי הוראה

עוזר הוראה – כשירות

תלמיד תואר ראשון (ב. א) ותלמיד תואר שני (מ. א) באוניברסיטת תל אביב הממלאים תפקיד בהוראה או בסיוע להוראה (כולל בתכניות חוץ תקציביות) יועסקו כעוזרי הוראה.

 

אין להעסיק תלמידים או מועמדים ללימודים בהתנדבות ביחידות בהן הם לומדים או עתידים ללמוד.

 

ככלל גם בחלקי סמסטר או במילוי מקום - בהוראה או בסיוע להוראה - יועסק תלמיד תואר שני ותלמיד תואר ראשון במינוי עוזר הוראה.

 

כשירות - עוזר הוראה א':

 • סטודנט בעל תואר ב. א.  אוניברסיטה או שווה ערך לו, הלומד באוניברסיטה לקראת מ. א (כולל המעמדות הבאים: מן המניין, על תנאי, שלא מן המניין, המסלול הישיר ולימודי צבירה.                  לא כולל: מעמד מיוחד ולימודי השלמה).
 • מועמד לתלמיד מחקר שיש בידיו הודעת קבלה רשמית מטעם המזכירות האקדמית.
 • סטודנט הלומד לקראת מ. א.  במסלול הישיר שלמד לתואר ב. א. בתכנית המצטיינים וזו השנה ה-4 ללימודיו.
 • סטודנט בעל ב. א. שלומד תואר ב. א. נוסף.

 

כשירות - עוזר הוראה ב':

 • תלמיד ב. א.
 • תלמיד מ. א. במסלול הישיר.
 • תלמיד מ. א. שלא מן המניין שהשלים חובות שמיעה לב. א. אך טרם זכאי לתואר.

 

עוזר הוראה – משך העסקה במינוי:

תקופת העסקתו המרבית של עוזר הוראה באוניברסיטה היא שלוש שנים.

 

במקרים מיוחדים, ניתן יהיה להאריך את התקופה האמורה לשנה רביעית בהחלטה של דקאן הפקולטה ולשנה חמישית באישור הרקטור.

 

ספירת משך ההעסקה כוללת את חודשי ההעסקה בפועל (חופשת לידה וחופשה ללא תשלום נחשבים העסקה בפועל לצורך העניין). הספירה תכלול את כל חודשי ההעסקה בפועל גם אם היה נתק קצר או ארוך בין העסקה אחת להעסקה השנייה.

 

עוזר הוראה -  קידום במינוי:

 

מעבר ממינוי עוזר הוראה ב' למינוי עוזר הוראה א':

נקבע על פי הכשירות האקדמית בהתאם לתקנון. הקידום יהיה בחודש העוקב למועד השינוי האקדמי, גם אם חל באמצע סמסטר.

 

מעבר ממינוי עוזר הוראה א' למינוי אסיסטנט:

עוזר הוראה שמתקבל במהלך שנת הלימודים כתלמיד מחקר, ימשיך להיות מועסק  כעוזר ההוראה עד סוף הסמסטר. בהמשך יוחלט האם האוניברסיטה מעוניינת בהעסקתו כאסיסטנט, תוך מתן מינוי והתחייבות כנדרש.

 

עוזר הוראה - היקף העסקה:

 

קביעת היקף העסקה – עוזר הוראה א':

משרה שלמה = 22 שעות שבועיות

(מטלות התפקיד על פי המפורט בסעיף 5 לנוהל ע"ה)

שעת פעילות בכיתה = 2.75 שעות

משרה שלמה = 8 שעות שבועיות

שעת הדרכה בסיורים ובמעבדה = 2 שעות

משרה שלמה = 11 שעות שבועיות

 

היקף העסקה מינימאלי כעוזר הוראה א'  = 20%

 

העסקת עוזר הוראה א' בהוראה או בהדרכה פרונטאלית (בהתאם להסכם 2012)

 

תלמיד תואר שני העוסק בהוראה / תרגול / הדרכה (כולל במעבדות ובסיורים) פרונטאליים זכאי לתוספת שכר בגין פעילויות אלה  יקבל תוספת בשכרו בעבור מטלות ההוראה.

 

היקף המטלות בהוראה יכול להוות חלק מהיקף המשרה הכולל או את מלואה (הפנייה – מידע הנחיות הזנה באורקל-) .

 

המידע על היקף מטלות הוראה ו/או היקף פעילות שאינו בהוראה – מוצג בכתב מינוי.

 

קביעת היקף העסקה – עוזר הוראה ב':

משרה שלמה = 32 שעות שבועיות

שעת פעילות כיתה = 4 שעות.

משרה שלמה = 8 שעות שבועיות

שעת הדרכה בסיורים ובמעבדה = 2.91 שעות שבועיות

משרה שלמה = 11 שעות שבועיות.

היקף העסקה מינימאלי כעוזר הוראה ב' =  %12.5

 

עוזר הוראה – תקופת מינוי:

 

על פי הסכם 2012 החל מ- תשע"ג ואילך תאריכי המינויים קבועים ללא התניה של מועד תאריך תחילת סמסטר

 

מינוי שנתי

מינוי סמסטר א'

סמסטר ב' – מינוי ברצף לאחר א'

סמסטר ב' – מינוי ראשון בשנה"ל

1 אוקטובר - 30 ספטמבר

1 אוקטובר - 31 מרץ

1 אפריל - 30 ספטמבר

1 פברואר - 31 ביולי

 

 

עוזר הוראה – העסקה מעבר למשרה:

אין להעסיק עוזר הוראה מעבר ל-100% משרה.

במקרים חריגים, בנסיבות מיוחדות שיפורטו, תיתכן העסקה מעבר למשרה שלמה באוניברסיטה וזאת באישור סגן הרקטור.

העסקה שמעבר ל 100% משרה שהינה בהוראה תהיה במינוי ממ"ה. לא ניתן להעסיק במינוי זה בחוג בו מועסק במינוי עוזר הוראה.

העסקה שמעבר ל 100% משרה שהינה בעבודת מחקר או בעבודה מנהלית, תהיה במינוי כעובד מחקר / פרויקט.

העסקה מעבר למשרה שלמה אינה מקנה זכויות לקרן פנסיה ו/או לקרן השתלמות.

העסקה בעונת לימודי הקיץ שהינה מעבר למשרה שלמה תהיה על-פי דפוסי העסקה בקיץ.

(הפנייה – מידע דפוסי העסקה בעונת לימודי קיץ)

 

עוזר הוראה - ביטול מינוי / הקטנת היקף משרה :

ביטול מינוי לפני תחילת הסמסטר או במהלכו או הקטנת היקף משרה (הנחיית  מנכ"ל מ- 2008 )– מחייב פיצוי בשיעור חודש ממועד הביטול. ישולם כפיצוי ללא הארכת מינוי  בפועל אלא כחלף הודעה מוקדמת .

 • הפיצוי משולם נוסף על השכר שמגיע עד מועד הביטול (הפסקת עבודה)
 • במקרה של הפסקת עבודה באוניברסיטה הפיצוי חופף הודעה מוקדמת
 • הפיצוי ישולם על פי פירוט הפקולטה בטופס הפסקת עבודה מאורקל או טופס שינויים במקרה של הקטנת היקף משרה שיישלחו למשאבי אנוש.
 • פיצוי לעובד חדש שלא התחיל לעבוד ישולם על פי מינוי שיוזן ויוצא לתקופת הזכאות לפיצוי .

 

עוזרי הוראה – פרס לימודים

עובדים בעלי מינוי עוזרי הוראה א', יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר לימוד בשל לימודיהם באוניברסיטה בכל מסלולי הלימודים הנהוגים בה לשם קבלת תואר אקדמי, על פי היקף משרתם ובכפוף לנוהל שכר לימוד (04-026).

 

עוזרי הוראה - לימודי קיץ

הפניה מידע העסקה בעונת לימודי קיץ.

 

עוזרי הוראה – תקנונים, הסכמים ומצגות

 

 

מדור כ"א ובקרה, נובמבר 2019

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>