מכסת שעות חודשית - מחקר/פרויקט

 

 

מכסת שעות חודשית- מחקר/פרוייקט

החל מחודש יולי  ניתן למצוא את מכסת השעות החודשית  האישית בחילן נט .

(בהתאם להיקף המשרה ומספר ימי העבודה השבועיים הקבועים )

לכניסה למערכת החילן נט

הצפייה במידע היא במסך דיווח ועדכון.

מכסת השעות עבור חודשים קודמים נמצאת בתחתית גיליון הנוכחות המנותח.

להבהרות יש לפנות לרפרנט כ"א ביחידה .

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש דצמבר 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  דצמבר  כולל 22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל).

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6 ימי עבודה בשבוע – חודש דצמבר  כולל 26 ימי עבודה.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 174 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 178.4   שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש נובמבר 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

41

172.2

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

147

36

151.2

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  נובמבר  כולל 21   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל).

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6 ימי עבודה בשבוע – חודש נובמבר כולל 26 ימי עבודה.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 172 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 176.2   שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש אוקטובר 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אוקטובר  כולל 22   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל).

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6 ימי עבודה בשבוע – חודש אוקטובר  כולל 26 ימי עבודה.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 167 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 171.2   שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל שמחת תורה בתאריך 1.10.2018

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום בחירות לרשויות מקומיות בתאריך 30.10.2018.

 

 

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש ספטמבר 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

72

41

73.8

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

63

36

64.8

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ספטמבר  כולל  9  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  ספטמבר  כולל 12 ימי עבודה.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 78 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 79.8   שעות.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ראש השנה בין התאריכים 9.9-11.9.18

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום כיפור בין התאריכים 18.9-20.9.18.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג סוכות בין התאריכים 23.9-30.9.18.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש אוגוסט 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אוגוסט  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  אוגוסט כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 159 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 183.4   שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת בין התאריכים 26.8.18-31.8.18

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

* עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש יולי 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יולי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  יולי   כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 174 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 178.4   שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ט' באב 22.7.2018.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

* עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש יוני 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

41

164

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

140

36

144

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יוני  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  יוני   כולל 25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 165 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 169  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש מאי 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מאי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  מאי  כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 174 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 178.4  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג השבועות החל ביום 20 במאי 2018.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש אפריל 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

120

41

123

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

105

36

108

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אפריל  כולל  15  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  אפריל  כולל 18 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 120 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 123  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפסח וחול המועד החלים מיום 1 באפריל 2018  עד יום 6 באפריל 2018.

כמו כן, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום הזכרון ויום העצמאות החלים ביום  18 באפריל  2018  וביום 19 באפריל  2018.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

​*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש מרץ  2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

41

164

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

140

36

144

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מרץ  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  מרץ  כולל 24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 160 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 164  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפורים בתאריך 1.3.2018.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפסח בתאריך 30-31.3.2018.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

  עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש פברואר 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

41

164

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

140

36

144

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  פברואר  כולל 24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 160 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 164  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש ינואר 2018*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

41

188.6

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

161

36

165.6

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ינואר  כולל  23  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  ינואר  כולל 27 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 181 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 185.6  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדי בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש דצמבר  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

41

172.2

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

147

36

151.2

 

חודש  דצמבר כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  דצמבר  כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 172  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13-  176.2  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש נובמבר 2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

חודש  נובמבר כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  נובמבר  כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 174  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13-  178.4  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש אוקטובר 2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

128

41

131.2

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

112

36

115.2

 

 

חודש  אוקטובר כולל  16 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  אוקטובר  כולל 19 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 148  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13-  151.8  שעות.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הסוכות בין התאריכים  4.10.2017 – 13.10.2017.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש ספטמבר 2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

144

41

147.6

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

126

36

129.6

 

 

חודש  ספטמבר כולל  18  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  ספטמבר  כולל 20 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 136  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13-  139.6 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל החופשה המרוכזת בין התאריכים  27.8.2017-1.9.2017.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ט' באב  ביום  1.8.2017.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש אוגוסט  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

136

41

139.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

119

36

122.4

 

 

חודש  אוגוסט כולל  17  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  אוגוסט  כולל 21 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 139  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13-  142.4  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל החופשה המרוכזת בין התאריכים  27.8.2017-1.9.2017.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ט' באב  ביום  1.8.2017.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים- בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש יולי  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

41

180.4

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

154

36

158.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יולי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  יולי  כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.11- 174 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.11- 178.4  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש יוני  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

41

172.2

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

147

36

151.2

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יוני  כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  יוני  כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.11- 172 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.11- 176.2  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש מאי  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

152

41

155.8

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

133

36

136.8

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מאי  כולל  19  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  מאי  כולל 23 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 153 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 156.8  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום הזכרון ויום העצמאות החלים ביום  1 במאי  2017  וביום 2 במאי  2017.

כמו כן, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ערב שבועות  וחג שבועות החלים ביום 30 במאי 2017  עד יום 31 במאי 2017.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש אפריל  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

112

41

114.8

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

98

36

100.8

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אפריל  כולל  14  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  אפריל  כולל 17 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 113 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 115.8  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג פסח החל מיום 9 באפריל  2017  ועד יום 17 באפריל  2017.

יום גשר – יום א' 9.4.2017 (בניכוי שעתיים על חשבון חופשה).

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש מרץ  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

41

172.2

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

147

36

151.2

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מרץ  כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  מרץ  כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 172 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 176.2  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפורים בתאריך 12.3.2017.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש פברואר 2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

41

164

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

140

36

144

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  פברואר  כולל 24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 160 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 164  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש ינואר  2017*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

41

188.6

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

161

36

165.6

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ינואר  כולל  23  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  ינואר  כולל 27 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.13- 181 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.13- 185.6  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית - חודש דצמבר  2016*

 

 

התחילו לעבוד במינוי לפני 1.10.13

התחילו לעבוד במינוי החל ב- 1.10.13

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

41

172.2

     2

משרת אם מינקת עפ"י חוק

35

147

36

151.2

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  דצמבר  כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדים שקיבלו הרשאה חריגה למתכונת קבועה של 6  ימי עבודה בשבוע  -  חודש  דצמבר כולל 26  ימי עבודה.
מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 1.10.11- 172 שעות.
מכסה חודשית לעובדים שהתחילו החל ב- 1.10.11- 176.2  שעות.

 

קבוצה מס' 1- יחסית לחלקיות משרה.

קבוצה מס' 2- חל רק על עובדים במשרה שלמה.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

 

 

 

    מדור כ"א ובקרה, מרץ 2018

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive