חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954

להלן מצגת בנושא חוק עבודת נשים כפי שהוצגה בכנס שהתקיים ב 06/2016 על ידי עו"ד אסף ברנזון. 

המצגת מציגה את המצב המשפטי של חוק עבודת נשים. 

בכל מקרה פרטני, יש לפנות למשאבי אנוש. 

 

לצפיה במצגת בנושא חוק עבודת נשים

 

 

מדור כ"א ובקרה, נובמבר  2019

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive