עובדי מחקר

 • גיוס מועמד חדש לעבודה במחקר
  • קבלת אישור עקרוני ומראש מהרפרנט ברשות המחקר
  • קביעת שכר למועמד בהתייחס לוותק ולהשכלה בהתאם לטבלאות השכר המתעדכנות מעת לעת.
  • מילוי טפסים וצירוף מסמכים: שאלון אישי +טופס 101 + צירוף צילום ת.ז. כולל ספח  + צירוף תעודות השכלה – לצפייה בטפסים. 
  • לו"ז - העברת כלל החומרים לרשות המחקר, כאשר העברת החומרים מרשות המחקר למדור כח אדם ובקרה לא תתאחר מה 15 בחודש.
  • תשובה למועמדים - עפ"י חוק, על החוקר למסור הודעה בכתב (באמצעות דוא"ל או אמצעי אחר) לכל מועמד אשר זומן לראיון ולא התקבל. אי מסירת הודעה עלולה להוביל לתביעה משפטית ולתשלום קנס כספי.
  • עובד במחקר לא יתחיל עבודתו טרם קבלתו כתב מינוי ממשאבי אנוש.
 • העסקת עובד ממשיך במחקר
  • קבלת אישור עקרוני - יש לקבל את אישור רשות המחקר
  • לו"ז - העברת כלל החומרים לרשות המחקר, כאשר העברת החומרים מרשות המחקר למדור כח אדם ובקרה לא תתאחר מה 15 בחודש.
  • לא ניתן להעסיק עובד ללא כתב מינוי, ולכן במקרה של סיום מינוי ואי הארכתו, לא ניתן להעסיק את העובד.
 • דגשי נוכחות
  • חובת דיווח נוכחות - כל עובד מחויב בדיווח נוכחות בין אם על ידי העברת כרטיס נוכחות או דיווח ישירות למערכת החילן נט
  • אישור נוכחות – מבוצע על ידי בעל המחקר במערכת "חילנט", חל איסור על עבודה מהבית כמו גם על עבודה בחו"ל ללא קבלת אישור מראש מסגנית מנהל אגף משאבי אנוש.
  • ציון ימי עבודה – מחויב עבור עובדים המועסקים בחלקיות משרה.
  • שעות נוספות – ביצוע שעות נוספות יהיה בהתאם לאישור תקציבי מראש מרשות המחקר ולאישור הממונה. לא יאושרו לתשלום שעות נוספות במידה ולא ניתן לכך אישור מראש.
  • עבודה בשבת ובחג – על פי חוק חל איסור על עבודה בשבתות ובחגים. במקרים חריגים ניתן לפנות מראש לקבלת אישור למשרד הכלכלה באמצעות משאבי אנוש.
  • עבודה בימים בהם הקמפוס סגור (ימי ו', חופשה מרוכזת, חוה"מ, ערב חג, גשר, בחירות)  – מצריך אישור מראש של מנהלת הפקולטה / משאבי אנוש.
  • עבודה נוספת - העסקה באוניברסיטה בהיקף העולה על 50% ואשר העובד מעוניין במשרה נוספת מחוץ לקמפוס או במשרת הוראה, מחייבת באישור עבודה נוספת לפי נוהל העסקה נוספת.
  • שינוי היקפי משרה - הורדת היקף המשרה באמצע תקופת המינוי מצריכה את אישורו של העובד באמצעות שיחת שימוע או הסכמתו בכתב.
 • העסקה מעבר לגיל פרישה
  • העסקת עובדים במחקר כפופה לחוקי העבודה וחוק גיל פרישה בהתאם להסכמים הקיבוציים.
  • להעסקה מעבר לגיל פרישה יש לקבל אישור מאגף משאבי אנוש.
 • מדיניות העלאת שכר
  • בהתאם להמלצת ממונה ובכפוף לאישור תקציבי של רשות המחקר.
  • בחלוף שנה לכל הפחות מהעלאה קודמת, ובשיעור של עד 3%.
  • יטופל על ידי רכזי כח אדם באגף משאבי אנוש.
 • דגשים כלליים ביחסי עובד - מעסיק
  • העסקה עם מינוי תקף - הפקת כתב המינוי צריכה להיעשות טרם מועד תחילת העבודה. בכל מקרה, אין להעסיק עובד טרם קבלת כתב המינוי.
  • העברת המידע לעובד - באחריות החוקר ליידע את העובד על סוג המינוי ותנאיו. ישנם הבדלים בין מינויים בשכר כולל, מינויים לפי שעות.
  • איסור פיטורים לעובדת בהיריון - בהתאם לחוק עבודת נשים, אסור לפטר עובדת בהריון (אלא אם ניתן לכך אישור על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, ובכל מקרה לא ניתן לפטר בגין ההיריון) ויש חובה להחזיר אותה לעבודה באותם תנאי העסקה לפרק הזמן המוגדר בחוק.
  • מלגה – מלגה אינה מחליפה שכר עבודה.
  • תקופת צינון בין העסקות – במקרים בהם העובד סיים העסקה ומשך את פיצויי הפיטורין, חייב להיות נתק יחסי עבודה של חצי שנה לכל הפחות עד חידוש העסקה. כולל במקרים של התנדבות.
  • קרובי משפחה - מינוי עובד במחקר מצריך התייחסות של החוקר  לקרובי משפחה של העובד ביחידה בהתאם לרשום בשאלון האישי. זאת מאחר ונוהל קרובי משפחה אוסר על העסקת קרובי משפחה באותה יחידה.
  • סיום העסקה – בכל סיום העסקה, חלה חובת קיום שימוע לעובד על ידי החוקר המעסיק.
  • חשוב - יש לפעול על פי ההנחיות שלעיל על מנת למנוע חשיפה משפטית של האוניברסיטה, אשר עלולות לגרור עלויות כספיות שיושתו על החוקר.

 

מדור כ"א ובקרה, יוני 2017

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>