חופשה מרוכזת תשע"ח

                                                                                                         

    

חופשת קיץ מרוכזת

 על פי החלטת הנהלת האוניברסיטה הקמפוס ייסגר לרגל חופשה מרוכזת בין התאריכים 26.8.2018-31.8.2018 (כולל).

 

במהלך החופשה המרוכזת לא תתקיים כל פעילות באוניברסיטה, לרבות פעילות אקדמית ו/או אדמיניסטרטיבית.

 

העובדים המנהליים וכן העובדים שמועסקים על תקציבי מחקר ופרויקט בשכר כולל שנדרשים להחתמת כרטיס נוכחות, יחויבו בימי חופשה בגין החופשה המרוכזת, כמפורט להלן:

-   עובדים המועסקים  4, 5 או 6  ימי עבודה בשבוע – יחויבו ב- 4 ימי חופשה.

-   עובדים המועסקים 3 ימי עבודה בשבוע – יחויבו ב- 3 ימי חופשה.

-   עובדים המועסקים 2 ימי עבודה בשבוע – יחויבו ב- 2 ימי חופשה.

-   עובדים המועסקים יום בשבוע – יחויבו ביום חופשה אחד.

 

ימי החופשה יחויבו מתוך המכסה האישית שתעמוד לזכות כל אחד מהעובדים בתאריך 1.10.18

לפיכך, יש לתכנן את ניצול ימי החופשה במהלך השנה, כך שתיוותר יתרת ימים מספיקה

בהתאם למספר הימים שיחויבו בגין החופשה המרוכזת.

 

על פי נוהל העסקת עובדי מחקר ופרוייקט, חובה על העובדים לנצל את כל ימי החופשה שלהם זכאים בתקופת המינוי- לא תהיה זכאות לפדיון בסיום העבודה.

החיוב הינו יחסית להיקף המשרה, כמקובל.

 

היום הראשון לעבודה לאחר החופשה המרוכזת יהיה יום א'  1.9.2017.

     

            מזכירות היחידות מתבקשות ליידע מבעוד מועד את חברי הסגל האקדמי ואת ציבור הסטודנטים בדבר סגירת קמפוס האוניברסיטה לרגל החופשה המרוכזת.

 

מדור כ"א ובקרה, ספטמבר 2017

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive