אודות המדור

  • אודות המדור
  • חלוקת יחידות לפי רכזים
אודות המדור

מדור כ"א ובקרה  מהווה כתובת מרכזית מקצועית ברמת מטה לנושאי כ"א לכלל יחידות האוניברסיטה במכלול הסגלים.

המדור נותן תמיכה מקצועית ומינהלית לעובדים וליחידות ומספק ידע בנושא נהלים, חוקי עבודה ועוד.

המדור ממקום בבניין הסנאט, בקומת הכניסה.

שעות קבלת קהל במדור כ"א ובקרה החל מהשעה 10:00.

תחומי האחריות במדור:

  • טיפול בנושאי כ"א: הוצאת מינויים לסגל המנהלי והארכתם, העלאה בדרגה, טיפול בקביעות, יציאה לחופשת לידה, לשמירת הריון ולחופשה ללא תשלום, התפטרות, פיטורים והודעות על פרישה. בדיקת תקינות מינויים מדגמית תקופתית של אוכלוסיות מבוזרות המטופלות ביחידות.
  • תמיכה שוטפת לרפרנטים לכ"א ביחידות, בשימוש במערכת האורקל, וכן בהחלת הסכמי העסקה, נהלים אוניברסיטאיים וחוקי עבודה. התמיכה מבוצעת על ידי הדרכות תקופתיות בנושאי כ"א ובהדרכות אישיות על ידי רכזי כ"א.
  • ניהול מאגר מידע תומך המספק מידע על נהלים, הסכמים וחוקי עבודה, וכן הודעות שוטפות הנוגעות לשימוש באורקל ולאירועי נוכחות חודשיים.
  • ניהול הבקרה התקציבית של תקני ומכסות כ"א.
  • ניהול מערכת הנוכחות וההיעדרות לעובדים.
  • טיפול בתחזוקה של מערכת אורקל: טיפול בליקויים שמתגלים במערכת מול אגף המחשוב, ותוספות של פיתוחים לפי הצרכים שעולים בקמפוס.
  • בנוסף בתחום אחריות המדור: תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות, הזמנת כרטיסי עובד, הכנת אישורי העסקה לעובדים, טיפול בזכאות לפטור/החזרי שכ"ל, תשלומים חד פעמיים וועדות רכב.

 

שם

תפקיד

טלפון

אי מייל

הילה נוה

מנהלת המדור

640-9741

hilana@tauex.tau.ac.il

דורון שפיר

עוזר למנהלת המדור ורכז כ"א בכיר

640-8203

shafird@tauex.tau.ac.il

אנדריי טרבלסי

רכז כ"א בכיר

640-6131

andrayt@tauex.tau.ac.il

ליאת שבתאי

רכזת כ"א בכירה

640-5602

LiatSh@tauex.tau.ac.il

אורית קפלן

רכזת כ"א

640-8568

OritMi@tauex.tau.ac.il

לינור כהן 

רכזת כ"א

640-5604

linorcohen@tauex.tau.ac.il

גוני הופטמן

רכזת כ"א

640-8713

gonih@tauex.tau.ac.il

עדי גז פירסטמן

רכזת כ"א

640-5604

adigez@tauex.tau.ac.il

דניאלה גורדון פרידמן

רכזת כ"א

640-9741

daniellagf@tauex.tau.ac.il

חגית כהן

רכזת כ"א

640-5601

hagitco@tauex.tau.ac.il

 

מדור כ"א ובקרה, מאי 2019

 

 

 

.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive