עובדים לפי שעות - צו הרחבה

צו הרחבה לדמי חגים ושבתון בחירות - תשלום לעובדים לפי שעות

על פי צו הרחבה שהוצא ע"י שר העבודה והרווחה, עובדים לפי שעות מנהליים, אשר נפגעו בהשתכרותם עקב החגים/ יום בחירות זכאים לתשלום בעבור ימי החג/ שבתון בחירות בהם לא הועסקו, על פי הכללים המפורטים להלן:

 

צו הרחבה לחגים

  1. העובד/ת מועסק/ת לפחות 3 חודשים לפני החג.
  2. העובד/ת לא נעדר/ה מהעבודה יום לפני החג או אחרי החג, אלא באישור המעביד.
  3. ימי החג עליהם חל הצו הם: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, יום העצמאות וחג השבועות.

 

צו הרחבה ליום בחירות

זכאים עובדים אשר הועסקו 14 יום לפחות לפני יום הבחירות

 

אופן חישוב התשלום

  1. ממוצע שעות העבודה החודשי (בשלושת החודשים שקדמו לחג/ הבחירות) יחושב אוטומטית בגיליון המנותח בחודש בו חל החג לעובדים העונים על התנאים הנ"ל.
  2. לעובדים שניתן להם היתר מיוחד ועבדו ביום החג, ישולם, בנוסף, עבור שעות עבודתם בפועל. התשלום יתבצע עפ"י החתמת הנוכחות  בערך של 150% החל בשעת העבודה הראשונה. עובד זה יקבל סה"כ 250% .
  3. התשלום הינו מעבר למכסת שעות העבודה החודשית של העובד.
  4. התשלום איננו כולל חגים החלים בשבת.
  5. אין לשלם נסיעות עבור יום זה.
  6. אין לשלם מעבר ל- 8 שעות ביום – צו הרחבה אינו חל על שעות נוספות!
  7. כאמור,  מדובר בנתונים כפי שמופיעים במערכת הנוכחות על סמך חתימות הנוכחות של העובדים. עובד/ת שחלק משעותיו/יה לא הוחתמו בשעון או דווחו בחילן נט, או שעקב אירועים חד פעמיים לא זכאי עפ"י הכללים הנ"ל בסמכות היחידה לאשר תשלום (על היחידה לטפל מול רכז כ"א שלה).

 

אופן הפקת דוח ממערכת החילן נט:

דוחות ניהוליים >

נוכחות מחושב >

בחירת דוח נוכחות מחושבים חודשי >

בחירת חודש> בסימן פרוט חודשי יש לבחור "תשלום צו הרחבהעובדים שעתיים"> לבחור אפשרות צו חגים> לבחור פורמט לדוח – לבחור Flatexcel >

נפתח קובץ אשר יש לעבור ללשונית הכנסות מרכזיות.

 

 מדור כ"א ובקרה, מאי 2016

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive