עובדי מחקר/פרוייקט

 

 • כללי דיווח נוכחות- עובדים חודשיים ע"ח מחקר/ פרוייקט

  ככלל, בכל מקום בו מצוינת במסמך זה המילה "עובד" הכוונה היא לעובד ועובדת כאחד.

   

  דיווח במערכת חילן נט:

   

  • העובדים חייבים בהחתמת כרטיס נוכחות באופן שוטף. עדכונים לדיווחי הנוכחות מתבצעים במערכת חילן נט.
  • כניסה למערכת חילן נט דרך mytau.tau.ac.il. בדף הבית ניתן למצוא מדריכים לשימוש במערכת.
  • דיווח נוכחות שלא הוחתם בשעון הנוכחות מסיבת תקלה טכנית בשעון יעשה ע"י פנייה לאדמין היחידה. שם ממלא תפקיד אדמין יחידה מוצג בדף הבית במערכת חילן נט.
  • עובד שנדרש להשלים דיווח של נוכחות שהוחתמה בשעון יעשה זאת ע"י בחירת סוג הדיווח המתאים.
  • בעת השלמת דיווח ניתן לבחור באחת משלוש האפשרויות: משעה עד שעה, יום מלא, או לבחור באפשרות השלמה לתקן יומי[1] של השעות שהוחתמו בשעון. ניתן לדווח את השעה הנוכחית והיעדרות רטרואקטיבית (לחודש הקודם). בסוגי דיווח ספציפיים ניתן גם לדווח יום עתידי, וזאת, בהתאם לכללים הרלוונטיים לכל סוג דיווח המוצגים בעת בחירת סוג הדיווח בחילן נט ומפורטים בטבלה שלהלן:

   

   

  סוג הדיווח

  תיאור

  אפשרויות הדיווח

  שכחה

  שכחה של החתמת כרטיס בשעון הנוכחות - תאושר כחריג עד פעמיים בחודש.

  • משעה עד שעה

  בתפקיד/בתפקיד חו"ל

  עבודה בתפקיד מחוץ לקמפוס. בהערה נדרש לפרט את מהות העבודה ומיקומה. 

  עבודה בתפקיד בחו"ל מחייבת אישור מראש של אגף משאבי אנוש. חובה לצרף את האישור וכן סיכום פעילות.

  • משעה עד שעה

  חופש

  היעדרות מסיבה של חופשה. אין חובת דיווח- אם לא ידווח יסומן כשגוי בחילן נט. אבל בכל מקרה, יום חופש נשתל אוטומטית.

  *לניצול חופשה לחץ כאן

  • יום מלא
  • דיווח עתידי

  מחלה

  דיווח על שעות מחלה/ביקור במרפאה- מאושר בין השעות 7-16, ולא יותר מהתקן היומי, בהתאם לשעות המצוינות באישור הרפואי. ניתן לדווח תוספת של עד 30 דקות בגין נסיעה מהמרפאה לאוניברסיטה או מהאוניברסיטה למרפאה (אין תשלום בעבור זמן נסיעות מהבית). ביקור במרפאה בבית חולים - ניכן להכיר כיום  מחלה מלא. בדיווח מחלה יש להזין את כל הימים הרשומים באישור הרפואי ברצף על פי חוק, כולל שישי, שבת, חג וימי אי עבודה. יש לסרוק/ להעביר אישור רפואי למאשר הנוכחות. דיווח ללא אישור רפואי לא יאושר. ניתן למחוק באישור המחלה את פרטי המחלה ולהשאיר רק תאריכים, שם הרופא וחתימתו.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן

  מחלת ילד

  ניתן לדווח מחלת ילד שגילו אינו עולה על 18, בהתאם לשעות המצוינות באישור הרפואי או באישור על ביקור במרפאה. יש לאשר במערכת את ההצהרה כי בן/ בת הזוג לא מימשו אישור מחלה זה במקום עבודתם. יש לסרוק/ להעביר אישור רפואי למאשר הנוכחות. דיווח ללא אישור רפואי לא יאושר. ניתן למחוק באישור המחלה את פרטי המחלה ולהשאיר רק תאריכים, שם הרופא וחתימתו.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן

  מחלת בן זוג

  ניתן לדווח מחלה לבן זוג הרשום במערכת, בהתאם לשעות המצוינות באישור הרפואי או באישור על ביקור במרפאה. יש לסרוק/ להעביר אישור רפואי למאשר הנוכחות. דיווח ללא אישור רפואי לא יאושר. ניתן למחוק באישור המחלה את פרטי המחלה ולהשאיר רק תאריכים, שם הרופא וחתימתו.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן

  מחלת הורה

  דיווח מחלת הורה והורה של בן/ בת זוג. יש לאשר במערכת את ההצהרה כי בן/ בת הזוג לא ניצלו אישור מחלה זה במקום עבודתם. בהתאם לשעות המצוינות באישור הרפואי או באישור על ביקור במרפאה. יש לסרוק/ להעביר אישור רפואי למאשר הנוכחות. דיווח ללא אישור רפואי לא יאושר. ניתן למחוק באישור המחלה את פרטי המחלה ולהשאיר רק תאריכים, שם הרופא וחתימתו.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן

  השתלמות

  היעדרות עקב השתלמות מאושרת בין השעות 8- 16 ולא יותר מהתקן היומי. בהתאם לשעות המצוינות באישור ההשתלמות. ניתן להוסיף לשעות המדווחות עד חצי שעת נסיעה להשתלמות מחוץ לקמפוס (אין תשלום בעבור זמן נסיעות מהבית). השתלמות שאורכת מעל 6 שעות תדווח כיום עבודה מלא. יש לסרוק/ להעביר המסמכים הנדרשים למאשר הנוכחות. דיווח ללא צירוף אישור מתאים לא יאושר:

  • אישור מנהל היחידה להשתלמות וכן:
  • לכנס מקצועי- תכנית או לו"ז.
  • ליום בחינה בקורס לתואר אקדמי- אישור השתתפות בבחינה. ליום היעדרות עקב הגשת עבודה השקולה לבחינת סיום קורס- הצהרת העובד.
  • השתלמות בחו"ל מחייבת אישור מראש של אגף משאבי אנוש ודיווח מפורט על הפעילות במהלך ההשתלמות

   

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן

  אבל משפחתי

  היעדרות עקב אבל משפחתי על פי ההלכה (קרוב משפחה מדרגה ראשונה).
  מאושרת מיום פטירת בן המשפחה ועד תום השבעה.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן
  • דיווח עתידי

  מילואים

  ימי/ שעות המילואים ידווחו בהתאם לאישור המילואים. חובה להעביר את האישור המקורי למדור כ"א ובקרה. הדיווח יאושר ע"י רכז/ת כ"א במדור (ולא ביחידה) רק לאחר קבלת האישור המקורי.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן
  • דיווח עתידי

  סיור יחידתי

  סיור לימודי יחידתי יום אחד בשנה.

  • משעה עד שעה
  • יום מלא
  • השלמה לתקן
  בדיקות סקר 

  היעדרות לבדיקות סקר רפואי בהתאם לזכאות אישית (מעל גיל 45) פעם אחת בשנה. סה"כ הדיווח בכפוף לאישור ועד 4 וחצי שעות (כולל הנסיעה חזרה למשרד). יש לסרוק/להעביר אישור המכון למאשר הנוכחות. דיווח ללא צירוף אישור, לא יאושר. 

  • משעה עד שעה 
   

   

   

   

   החתמת שעון הנוכחות:

  • עובדים חייבים בדווחי נוכחות מיום תחילת עבודתם. ההחתמה תעשה בכל כניסה ויציאה ע"י העברת כרטיס הנוכחות בשעון הנוכחות, בבניין היחידה בה מועסק העובד [2]. בהעברה תקינה של הכרטיס מופיע המשפט "דיווח נקלט" ומס' הכרטיס על צג השעון ונשמע צפצוף אחד.
  • בדרך כלל שעון הנוכחות במצב "כניסה" עד השעה 12:00 בצהריים ובמצב "יציאה" לאחר שעה זו. על העובדים הנכנסים או היוצאים להקפיד לבדוק לפני העברת כרטיס הנוכחות שלהם שהשעון מצוי במצב המתאים. אם נדרש, ניתן לבצע העברה למצב הרצוי ע"י הקשה על המקש המתאים.
  • על העובדים לחתום בכל יום עבודה "כניסה" ו"יציאה". יום שחסרה בו אחת החתימות לא ייחשב כיום עבודה. במקרים של אי החתמה תקינה בשעון, יש להשלים את הדיווח במערכת חילן נט באמצעות סוג דיווח "שכחה" או "בתפקיד" בהתאם לעניין.
  • במקרים בהם התחיל העובד את יום העבודה מחוץ לקמפוס, עליו להחתים את כרטיסו לאחר שובו לקמפוס, תוך הקפדה להעביר את השעון למצב "נכנס בתפקיד". אם יצא עובד בתפקיד, כך שיום עבודתו הסתיים מחוץ לקמפוס, עליו להעביר את הכרטיס בשעון בצאתו למצב "יציאה בתפקיד". לאחר מכן יש להשלים את דווח שעות העבודה מחוץ לקמפוס תוך פירוט מקום ומהות העבודה.

   

  מתכונת העבודה:

  • שבוע העבודה באוניברסיטה הוא בן 5 ימים [3] (א' עד ה').
  • עובדים במשרה חלקית רשאים לקבוע שבוע עבודה שקצר מ- 5 ימים [4], אם הסדר עבודה זה יאושר ע"י הממונה עליהם. כל עוד התקן היומי אינו עולה על הגדרת יום שלם תקני באוניברסיטה. שינוי של הימים הקבועים יכולה להתבצע רק ב- 1 לכל חודש. אם צרכי העבודה מחייבים זאת, יכולים בשבוע מסוים עובדים במשרה חלקית להחליף את ימי עבודתם בימים אחרים באותו שבוע, אלא אם בשבוע זה חל חג או מתחלף בו החודש. לא ניתן להמיר ימי עבודה בשבוע אחד  בימי עבודה בשבוע אחר או בחודש אחר.
  • התחלת  עבודה לפני השעה 07:00- טעונה אישור הממונה ואגף משאבי אנוש.
  • העובדים נדרשים להשלים את מכסת שעות העבודה החודשית שלהם [5], אך גם להקפיד לעבוד בכל ימי העבודה הקבועים שלהם, לפחות שעתיים בכל יום עבודה. יום שבו עבד העובד פחות משעתיים יחשב כיום חופש, ושעות העבודה הללו מצטרפות למניין שעות העבודה באותו חודש. ככלל, עבודה בשעות נוספות מעבר למכסה החודשית טעונה אישור מראש של מנהל היחידה.
   אין לעבוד על פי חוק מעבר ל- 12 שעות ביום.
  • עבודה בימים שבהם האוניברסיטה סגורה (כולל ימי שישי), מחייבת אישור מראש של הממונה ואגף משאבי אנוש.

   

   

   


  [1] תקן יומי- מספר השעות הקובעות יום עבודה תקני.
  [2] עובדים המועסקים באופן קבוע מחוץ לקמפוס, לאחר שקיבלו אישור לכך מראש, ידווחו על שעות עבודתם במערכת חילן נט.
  [3] פרט לעובדים שנקבע להם מראש שבוע עבודה בן 6 ימים או 5 ימים שכוללים יום ו'.
  [4] מכסת השעות החודשית לעובד במשרה חלקית, הנה מכפלת מכסת שעות (למכסת שעות לחץ כאן) העבודה לאותו חודש במשרה שלמה, בהיקף המשרה של העובד. תקן יומי מחושב לצורך חישובי היעדרות      בלבד ואינו קובע את מכסת השעות החודשית.
  [5] מכסת השעות החודשית האישית לעובד, לפי היקף משרתו ומס' ימי עבודתו השבועיים הקבועים, מוצגת במערכת חילן נט במסך דיווח ועדכון.

   

   

  תמיכה וסיוע בעדכון הנוכחות על פי כללים אלה יינתנו לעובדים ולמאשרי הנוכחות ע"י רפרנט הנוכחות. שם ממלא תפקיד רפרנט הנוכחות ביחידה מוצג בלשונית נוכחות/מסך דיווח ועדכון במערכת חילן- נט.


  מדור כ"א ובקרה, יולי  2020

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>