• ראשי
 • שכר לימוד

  מדור כח אדם ובקרה מטפל בהענקת פרס לימודים לעובדי אוניברסיטה הזכאים לפי הנוהל.

  לצפייה בנוהל שכר לימוד הקבוע באוניברסיטה 04-026 

  לבדיקה פרטנית של הזכאות לשכר לימוד יש לפנות לרכז כ"א המטפל ביחידה המעסיקה, לצפייה ברשימת רכזי כ"א ביחידה  המעסיקה, עם פרטים ברורים על התואר שהתלמיד ילמד בו: שם המוסד, שם התואר והמסלול.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive