מינויים

באוניברסיטת ת"א מועסקים עובדים במגוון אופני העסקה, ובהתאם לכך יינתן להם המינוי המתאים. הזכאות והכשירות למינוי לאוכלוסיות העובדים השונות נגזרות מתקנונים, הסכמים ונהלי עבודה. בדף זה מפורטים, בשלב זה, הכללים לחלק מאוכלוסיות העובדים

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive