מינויים

באוניברסיטת ת"א מועסקים עובדים במגוון אופני העסקה, ובהתאם לכך יינתן להם המינוי המתאים. הזכאות והכשירות למינוי לאוכלוסיות העובדים השונות נגזרות מתקנונים, הסכמים ונהלי עבודה. בדף זה מפורטים, בשלב זה, הכללים לחלק מאוכלוסיות העובדים

מינויים לפי אוכלוסיות

 

  אסיסטנטים / מדריכים

 

  עוזרי הוראה

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive