מכסת שעות חודשית - מנהלי

מכסת שעות חודשית - מנהלי
 

החל מחודש יולי  ניתן למצוא את מכסת השעות החודשית  האישית בחילן נט .

(בהתאם להיקף המשרה ומספר ימי העבודה השבועיים הקבועים )

לכניסה למערכת חילן נט לכניסה למערכת החילן נט

הצפייה במידע היא במסך דיווח ועדכון.

מכסת השעות עבור חודשים קודמים נמצאת בתחתית גיליון הנוכחות המנותח.

להבהרות יש לפנות לרפרנט כ"א ביחידה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ספטמבר 2019 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ספטמבר ולל 20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ספטמבר כולל 24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוגוסט 2019 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

120

    41

123

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

118.5

     40

120

     3

ספרנים

38.5

115.5

     39.5

118.5

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

115.5

     39.5

118.5

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

105

     36

108

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

112.5

     37.5

112.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

112.5

     38.5

115.5

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אוגוסט  כולל 15  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אוגוסט כולל 19 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 125 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 128 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יולי 2019 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

    41

188.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

181.7

     40

184

     3

ספרנים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

161

     36

165.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

172.5

     37.5

172.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

172.5

     38.5

177.1

 
עובדי  5  ימים  -  חודש  יולי  כולל  23  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יולי  כולל 27  ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 181 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 185.6 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יוני 2019 - עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יוני  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יוני  כולל  24 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מאי 2019 - עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מאי  כולל 20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  מאי   כולל  25  ימי עבודה.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 165 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 169 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אפריל 2019 - עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

136

    41

139.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

134.3

     40

136

     3

ספרנים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

119

     36

122.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

127.5

     37.5

127.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

127.5

     38.5

130.9

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אפריל  כולל 17  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אפריל   כולל  19 ימי עבודה.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 129 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 132.49 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מרץ 2019 - עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

150

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מרץ  כולל 20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  מרץ  כולל  25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 165 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 169 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש פברואר 2019- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  20   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש פברואר כולל  24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ינואר 2019- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

    41

188.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

181.7

     40

184

     3

ספרנים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

161

     36

165.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

172.5

     37.5

172.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

172.5

     38.5

177.1

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ינואר כולל  23   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ינואר כולל  27 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 181 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 185.6 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש דצמבר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  דצמבר כולל  22   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  דצמבר כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

ימי בחירה – 3.12-10.12 חנוכה

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש נובמבר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  נובמבר  כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  נובמבר  כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 172  שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 176.2 שעות.

 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוקטובר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אוקטובר  כולל  21 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אוקטובר  כולל  25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 167  שעות.

                         מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 171.2 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל שמחת תורה בתאריך 1.10.2018

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום בחירות לרשויות מקומיות בתאריך 30.10.2018

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ספטמבר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

72

    41

73.8

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

71.1

     40

72

     3

ספרנים

38.5

69.3

     39.5

71.1

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

69.3

     39.5

71.1

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

63

     36

64.8

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

67.5

     37.5

67.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

67.5

     38.5

69.3

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ספטמבר  כולל  9  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ספטמבר  כולל  12 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 78 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 79.8 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ראש השנה בין התאריכים 9.9-11.9.18

יום כיפור בין התאריכים 18.9-20.9.2018

חג סוכות  בין התאריכים 23.9-30.9.18

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוגוסט 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

136

    41

139.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

134.3

     40

136

     3

ספרנים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

119

     36

122.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

127.5

     37.5

127.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

127.5

     38.5

130.9

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש אוגוסט  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש אוגוסט  כולל  26 ימי עבודה.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 139 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 142.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת בין התאריכים 26.8.18-31.8.18

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5:  חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה,

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם

* עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יולי  2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יולי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יולי   כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ט' באב  22.7.2018.

יום בחירה- 3.7.18 כ' בתמוז.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5:  חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה,

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם

* עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יוני 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יוני  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יוני    כולל  25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 165 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 169 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5-:  חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים במשרה שלמה, עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטסת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, 

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם

* עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מאי  2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מאי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  מאי   כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג השבועות החל ביום 20 במאי 2018.

יום בחירה- 1.5.18.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש

הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אפריל 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

120

    41

123

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

118.5

     40

120

     3

ספרנים

38.5

115.5

     39.5

118.5

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

115.5

     39.5

118.5

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

105

     36

108

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

112.5

     37.5

112.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

112.5

     38.5

115.5

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אפריל  כולל  15  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אפריל   כולל  18 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 120 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 123 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפסח וחול המועד החלים מיום 1 באפריל 2018  עד יום 6 באפריל  2018.

כמו כן, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום הזכרון ויום העצמאות החלים ביום  18 באפריל  2018  וביום 19 באפריל  2018.

ימי בחירה- 8.4.18 – מימונה, 12.4.18 – יום השואה.

 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום עבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מרץ 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מרץ  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  מרץ   כולל  24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11-  160 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפורים בתאריך 1.3.2018.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפסח בתאריך 30-31.3.2018.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום עבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש פברואר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164  שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ינואר 2018 - עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

    41

188.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

181.7

     40

184

     3

ספרנים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

161

     36

165.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

172.5

     37.5

172.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

172.5

     38.5

177.1

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ינואר   כולל  23  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ינואר   כולל  27 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 181 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 185.6  שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש דצמבר 2017- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  דצמבר    כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  דצמבר     כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 172 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 176.2  שעות.

ימי בחירה- חנוכה – 13-20.12.2017.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6-7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

* עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

 

 

  מדור כ"א ובקרה, ינואר 2019

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive