מכסת שעות חודשית - מנהלי

מכסת שעות חודשית - מנהלי
 

החל מחודש יולי  ניתן למצוא את מכסת השעות החודשית  האישית בחילן נט .

(בהתאם להיקף המשרה ומספר ימי העבודה השבועיים הקבועים )

לכניסה למערכת חילן נט לכניסה למערכת החילן נט

הצפייה במידע היא במסך דיווח ועדכון.

מכסת השעות עבור חודשים קודמים נמצאת בתחתית גיליון הנוכחות המנותח.

להבהרות יש לפנות לרפרנט כ"א ביחידה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ספטמבר  2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

72

    41

73.8

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

71.1

     40

72

     3

ספרנים

38.5

69.3

     39.5

71.1

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

69.3

     39.5

71.1

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

63

     36

64.8

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

67.5

     37.5

67.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

67.5

     38.5

69.3

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ספטמבר כולל 9 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ספטמבר כולל 12 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 78 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 79.8 שעות.

 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוגוסט 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

144

    41

147.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

142.2

     40

144

     3

ספרנים

38.5

138.6

     39.5

142.2

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

138.6

     39.5

142.2

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

126

     36

129.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

135

     37.5

135

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

135

     38.5

138.6

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אוגוסט כולל 18 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אוגוסט כולל 21 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 141 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 144.6 שעות.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת 22/08/2021 ועד 27/08/2021. 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יולי 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יולי כולל 20 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יולי כולל 25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 165 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 169 שעות.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ט' באב 18/07/2021. 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

דכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יוני 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4
 

עובדי  5  ימים  -  חודש יוני כולל 22 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש יוני כולל 26 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מאי 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

150

 

עובדי  5  ימים  -  חודש מאי כולל 20 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש מאי כולל 24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג שבועות מתאריך 16/05/2021 ועד 17/05/2021. 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אפריל 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

144

    41

147.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

142.2

     40

144

     3

ספרנים

38.5

138.6

     39.5

142.2

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

138.6

     39.5

142.2

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

126

     36

1

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154
 

עובדי  5  ימים  -  חודש אפריל כולל 18 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש אפריל כולל 22 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 146 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 149.6 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מרץ  2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

144

    41

147.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

14.2

     40

144

     3

ספרנים

38.5

138.6

     39.5

142.2

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

138.6

     39.5

142.2

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

126

     36

129.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

135

     37.5

135

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

135

     38.5

138.6
 

עובדי  5  ימים  -  חודש מרץ כולל 18 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש פברואר כולל 22 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 146 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 149.6 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש פברואר 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154
 

עובדי  5  ימים  -  חודש פברואר כולל 20 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש פברואר כולל 23 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 155 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 159 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ינואר 2021 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.2

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7
 

עובדי  5  ימים  -  חודש ינואר כולל 21 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש ינואר כולל 25 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 167 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 171.2 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש דצמבר 2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

    41

188.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

181.7

     40

184

     3

ספרנים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

161

     36

165.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

172.5

     37.5

172.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

172.5

     38.5

177.1
 

עובדי  5  ימים  -  חודש דצמבר כולל 23 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש דצמבר כולל 24 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 166 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 170.6 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש נובמבר  2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4
 

עובדי  5  ימים  -  חודש נובמבר כולל 22 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש נובמבר כולל 26 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוקטובר  2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

128

    41

131.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

126.4

     40

128

     3

ספרנים

38.5

123.2

     39.5

126.4

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

123.2

     39.5

126.4

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

112

     36

115.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

120

     37.5

120

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

120

     38.5

123.2
 

עובדי  5  ימים  -  חודש אוקטובר כולל 16 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש אוקטובר כולל 19 ימי עבודה. 

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 127 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 130.2 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הסוכות בין התאריכים 02/10/2020 ועד 09/10/2020

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ספטמבר 2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

152

    41

155.8

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

150.1

     40

152

     3

ספרנים

38.5

146.3

     39.5

150.1

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

146.3

     39.5

150.1

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

133

     36

136.8

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

142.5

     37.5

142.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

142.5

     38.5

146.3

 

עובדי  5  ימים  -  חודש ספטמבר כולל 19 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש ספטמבר כולל 22 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 148 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 137.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ראש השנה בין התאריכים 18/09/2020 עד 20/09/2020

ולרגל יום הכיפורים 27/09/2020 ועד 28/09/2020

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוגוסט 2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

136

    41

139.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

134.3

     40

136

     3

ספרנים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

119

     36

122.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

127.5

     37.5

127.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

127.5

     38.5

130.9

 

עובדי  5  ימים  -  חודש אוגוסט כולל 17 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש אוגוסט כולל 20 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 134 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 137.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת בין התאריכים 23/08/2020 ועד 28/03/2020

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יולי 2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

עובדי  5  ימים  -  חודש יולי כולל 21 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש יולי כולל 23 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 157 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 161.2 שעות.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל צום ט' באב בתאריך 30/07/2020

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יוני 2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

עובדי  5  ימים  -  חודש יוני כולל 22 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש יוני כולל 26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 167 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 171.2 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מאי 2020 – עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

150

 

עובדי  5  ימים  -  חודש מאי כולל 20 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש מאי כולל 24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 167 שעות.

מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 171.2 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג שבועות מתאריך 28/05/2020 ועד 29/05/2020

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

  מדור כ"א ובקרה, אפריל 2021

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>