מכסת שעות חודשית - מנהלי

מכסת שעות חודשית - מנהלי
 

החל מחודש יולי  ניתן למצוא את מכסת השעות החודשית  האישית בחילן נט .

(בהתאם להיקף המשרה ומספר ימי העבודה השבועיים הקבועים )

לכניסה למערכת חילן נט לכניסה למערכת החילן נט

הצפייה במידע היא במסך דיווח ועדכון.

מכסת השעות עבור חודשים קודמים נמצאת בתחתית גיליון הנוכחות המנותח.

להבהרות יש לפנות לרפרנט כ"א ביחידה .

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש פברואר 2019- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  20   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש פברואר כולל  24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ינואר 2019- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

    41

188.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

181.7

     40

184

     3

ספרנים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

161

     36

165.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

172.5

     37.5

172.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

172.5

     38.5

177.1

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ינואר כולל  23   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ינואר כולל  27 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 181 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 185.6 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש דצמבר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  דצמבר כולל  22   ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  דצמבר כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

ימי בחירה – 3.12-10.12 חנוכה

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש נובמבר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  נובמבר  כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  נובמבר  כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 172  שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 176.2 שעות.

 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוקטובר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אוקטובר  כולל  21 ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אוקטובר  כולל  25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 167  שעות.

                         מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 171.2 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל שמחת תורה בתאריך 1.10.2018

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום בחירות לרשויות מקומיות בתאריך 30.10.2018

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ספטמבר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

72

    41

73.8

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

71.1

     40

72

     3

ספרנים

38.5

69.3

     39.5

71.1

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

69.3

     39.5

71.1

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

63

     36

64.8

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

67.5

     37.5

67.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

67.5

     38.5

69.3

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ספטמבר  כולל  9  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ספטמבר  כולל  12 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 78 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 79.8 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ראש השנה בין התאריכים 9.9-11.9.18

יום כיפור בין התאריכים 18.9-20.9.2018

חג סוכות  בין התאריכים 23.9-30.9.18

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7 : חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה,

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אוגוסט 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

136

    41

139.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

134.3

     40

136

     3

ספרנים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

130.9

     39.5

134.3

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

119

     36

122.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

127.5

     37.5

127.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

127.5

     38.5

130.9

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש אוגוסט  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש אוגוסט  כולל  26 ימי עבודה.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 139 שעות.

                          מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 142.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת בין התאריכים 26.8.18-31.8.18

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5:  חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה,

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם

* עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יולי  2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יולי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יולי   כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל ט' באב  22.7.2018.

יום בחירה- 3.7.18 כ' בתמוז.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5:  חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה,

עובד שבת זוגו אינה מקבלת הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם

* עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש יוני 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  יוני  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  יוני    כולל  25 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 165 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 169 שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5-:  חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים במשרה שלמה, עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטסת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, 

להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם

* עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מאי  2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

176

    41

180.4

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

173.8

     40

176

     3

ספרנים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

169.4

     39.5

173.8

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

154

     36

158.4

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

165

     37.5

165

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

165

     38.5

169.4

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מאי  כולל  22  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  מאי   כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 174 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 178.4 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג השבועות החל ביום 20 במאי 2018.

יום בחירה- 1.5.18.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש

הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים – בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש אפריל 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

120

    41

123

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

118.5

     40

120

     3

ספרנים

38.5

115.5

     39.5

118.5

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

115.5

     39.5

118.5

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

105

     36

108

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

112.5

     37.5

112.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

112.5

     38.5

115.5

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  אפריל  כולל  15  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  אפריל   כולל  18 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 120 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 123 שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפסח וחול המועד החלים מיום 1 באפריל 2018  עד יום 6 באפריל  2018.

כמו כן, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל יום הזכרון ויום העצמאות החלים ביום  18 באפריל  2018  וביום 19 באפריל  2018.

ימי בחירה- 8.4.18 – מימונה, 12.4.18 – יום השואה.

 

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום עבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש מרץ 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  מרץ  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  מרץ   כולל  24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11-  160 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164  שעות.

 

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפורים בתאריך 1.3.2018.

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חג הפסח בתאריך 30-31.3.2018.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום עבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש פברואר 2018- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

160

    41

164

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

158

     40

160

     3

ספרנים

38.5

154

     39.5

158

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

154

     39.5

158

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

140

     36

144

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

150

     37.5

150

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

150

     38.5

154

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  20  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  פברואר  כולל  24 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 160  שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 164  שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה.

 

 עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש ינואר 2018 - עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

184

    41

188.6

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

181.7

     40

184

     3

ספרנים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

177.1

     39.5

181.7

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

161

     36

165.6

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

172.5

     37.5

172.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

172.5

     38.5

177.1

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  ינואר   כולל  23  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  ינואר   כולל  27 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 181 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 185.6  שעות.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצה מס' 6: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

קבוצה מס' 7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה. 

עובד שבת זוגו אינה מקבלת את הטבת קיצור יום העבודה, רשאי להגיש הצהרה, להורדת הצהרה לבקשת זכאות למשרת אם.

*עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

עדכון מכסת שעות עבודה חודשית – חודש דצמבר 2017- עובדים מנהליים*

 

התחילו לעבוד במינוי מנהלי
לפני 1.10.11

התחילו לעבוד במינוי מנהלי ב- 1.10.11

 

קבוצת העובדים

מכסה שבועית

מכסה חודשית

מכסה שבועית

מכסה חודשית

     1

מכסה רגילה

40

168

    41

172.2

     2

עובדים בדירוגי עמ"מ בכ"מ

39.5

165.9

     40

168

     3

ספרנים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     4

עובדים פארה - רפואיים

38.5

161.7

     39.5

165.9

     5

משרת אם לילד עד גיל שנה

35

147

     36

151.2

     6

משרת אם לילד עד גיל 12 או ל - 2 ילדים מתחת לגיל 15

37.5

157.5

     37.5

157.5

    7

עובדים/ות מגיל 55 שנה ומעלה

37.5

157.5

     38.5

161.7

 

עובדי  5  ימים  -  חודש  דצמבר    כולל  21  ימי עבודה. (המכסה כמפורט לעיל)

עובדי  6  ימים  -  חודש  דצמבר     כולל  26 ימי עבודה. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו לפני 30.9.11- 172 שעות. מכסה חודשית לעובדים שהתחילו אחרי 1.10.11- 176.2  שעות.

ימי בחירה- חנוכה – 13-20.12.2017.

 

קבוצות מס' 1-4: כל המכסות הן למשרה שלמה ובאופן יחסי לעובדים/ות במשרה חלקית. 

קבוצה מס' 5- חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה או תקן יומי 6 שעות ומעלה.

קבוצות מס' 6-7: חל רק על עובדים/ות במשרה שלמה.

* עובדים בחוזים אישיים - בהתאם לכתוב בחוזה. 

 

 

 

  מדור כ"א ובקרה, ינואר 2019

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive