נוכחות והיעדרות

כללי נוכחות והיעדרות נגזרים מדיני עבודה, נהלים אוניברסיטאיים והסכמים קיבוציים. חובותיה וזכויותיה של כל אוכלוסיית עובדים, הינן מתוקף הדין ובהתאמה גם מתוקף הנוהל ו/או ההסכם הרלוונטיים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive