זכות להיעדר מהעבודה בעת שירות מילואים של בן/בת הזוג

על פי חוק עבודת נשים התשע"ז 2017

 

עובד/ת אשר בן/בת זוגו נמצאים בשירות מילואים, יהיה/תהיה רשאי/ת להיעדר מהעבודה באותה תקופה עד שעה אחת ביום, החל מהיום הראשון לשירות המילואים.

זאת בהתאם לתנאים הבאים:

  • תקופת המילואים של בן/בת הזוג לא תפחת מ-5 ימים רצופים
  • העובד/ת הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עימו/ה
  • העובד/ת מועסק/ת במשכורת חודשית במשרה מלאה, 100% משרה (ראו מטה הרחבת זכאות בעניין צו הרחבה למלחמת "חרבות ברזל")
  • העובד/ת הודיע/ה לממונה מראש על הרצון לממש זכות זו

 

דגשים:

זכאות זו הינה רשות ואין בה כדי לשנות את היקף המשרה (כלומר התקן היומי נשאר זהה), לפיכך עובדים/ות אשר לא יממשו זכות זו, כלומר יעבדו יום עבודה לפי התקן הרגיל, לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין אי המימוש. כמו כן, אי ניצול הזכות ביום מסוים אינו מתקזז למול שעות חוסר ביום אחר. 

עובדים/ות אשר זכאים לזכויות מכח הורות בהתאם להסכם קיבוצי (תקן יומי של 7.5 שעות) וגם לזכות מכח מילואים של בן/בת הזוג, זכאים לעבוד באותו יום 7 שעות ללא הפחתה בשכר, כלומר, הזכאות איננה מצטברת. 

​​

אופן הדיווח:

יש להעביר לרכז/ת הרלוונטי/ת במדור כ"א ובקרה את אישור המילואים של בן/בת הזוג (טופס 3010) + טופס ההצהרה (להורדת טופס הצהרה מילואים בן-בת זוג). ניתן לפנות לרכז/ת הרלוונטי/ת במדור כ"א ובקרה לשאלות נוספות ככל שישנן.

 

 

צו הרחבה מיום 6.3.2024 בעניין מלחמת "חרבות ברזל" לתקופה שבין 7.10.2023 - 31.12.2024

להלן זכויות נוספות בהקשר להיעדרות בני/בנות זוג של המשרתים במילואים בתקופת ההסכם:

 

1. ימי היעדרות נוספים בתשלום:

לפי צו הרחבה מיום 6.3.2024 קיימת זכות לימי היעדרות נוספים בתשלום במהלך תקופת ההסכם, מעבר לימי ההיעדרות הקבועים בדין, המיועדת לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים, העומדים בקריטריונים הקבועים בהסכם (את רשימת הקריטריונים ניתן למצוא בסעיף 3 בטופס ההצהרה שבהמשך). 

 

בני/בנות זוג של משרתי המילואים שעומדים באחד או יותר מהקריטריונים האמורים, יהיו זכאים לתוספת ימי היעדרות בתשלום, כמפורט להלן:

ימי מילואים מצטברים

במהלך תקופת ההסכם

תוספת ימי היעדרות

בתשלום לבן/בת הזוג

עד 30 0
31-60 2
61-90 4
91-120 6
121 ומעלה 8

 

להורדת טופס הצהרה צו הרחבה חרבות ברזל

 

 

2. הרחבת זכאות להיעדרות בתשלום עד שעה אחת ביום:

הזכות להיעדר מהעבודה בתשלום למשך שעה אחת ביום, הקיימת לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים, העומדים בקריטריונים שנקבעו לכך, הורחבה בתקופת ההסכם גם למקרים שבהם העובד/ת אינו/ה מועסק/ת באוניברסיטה במשרה מלאה, ובתנאי כי מועסק/ת במשרה מלאה המפוצלת בין מעסיקים שונים.

יש להציג אסמכתא בדבר היקפי המשרה בפועל אצל כל אחד מהמעסיקים, ועל היקפי ההעסקה להסתכם למשרה מלאה.

הזכאות תמומש באופן יחסי להיקף המשרה באוניברסיטה. 

 

להורדת טופס הצהרה מילואים בן-בת זוג

 

 

 

 

 

מדור כ"א ובקרה, אפריל 2024

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>