אודות ERP-HR

מערכת ERP (Enterprise Resource Planning) הינה מערכת מידע אינטגרטיבית, התומכת במכלול תהליכי העבודה וניהול המשאבים של הארגון. במערכת מספר רכיבים/מודולים (כספים, כ"א, אספקה וכו') אשר שילובם הוא הנותן למערכת את עוצמתה. למערכת בסיס נתונים אחד לכל הארגון וכלי תשתית אחידים ומתקדמים לניהול תהליכים, ביצוע בקרות ושליפות מידע.

 

אוניברסיטת תל-אביב הקימה וממשיכה לפתח החל משנת 2003, מערכת ERP של חברת אורקל. רכיב משאבי אנוש הוקם ראשון, ומאז הוא בתהליך מתמשך של פיתוח, הוספת רכיבי משנה ושיתוף בהקמת רכיבי משנה המשולבים עם רכיבים אחרים.

 

מערכת משאבי אנוש כוללת כיום את הרכיבים הבאים:

  • המערכת המרכזית המנהלת את המידע על העובדים ומינוייהם, כולל כלי בקרה תקציבית, מכתבי מינוי ועדכון לעובדים, דוחות למשתמשים וכלי שליפת מידע אישי וקבוצתי. המערכת מבוזרת למשתמשים בקמפוס לפי הגדרות שונות, ונתוני העובד מעדכנים את מערכת השכר בממשק יומי.
  • רכיב ההדרכה המשמש לניהול ההדרכה, זימון וניהול הפעילויות השונות וממנו נגזר מידע על הפעילות ההדרכתית של העובדים.
  • רכיב זכויות ונסיעות מורים, המשמש את מדור זכויות מורים ונסיעות. רכיב זה הוא פיתוח עצמי של האוניברסיטה המשתמש בשלושת הרכיבים העיקריים של ה-ERP – משאבי אנוש, כספים והספקה. המערכת פתוחה לחברי הסגל והגמלאים שיכולים לראות באופן שוטף את יתרת הזכויות שלהם ואת תיקי הנסיעות שלהם משלב פתיחת הנסיעה ועד גמר ההתחשבנות.
  • המערכת נתפסת כבאה לשרת את כל המשתמשים, ואינה שייכת לאגף משאבי אנוש בלבד. הוקמו רכיבים מיוחדים הבאים לשרת גופים נוספים באוניברסיטה כמו: הפקולטה לרפואה; המזכירות האקדמית (מלגאי קיום, מדור סגל אקדמי, מדור הסנאט); רשות המחקר בשילוב עם רכיב הכספים (כולל גישה למנהלי המחקרים או מי שהוסמכו על ידם).
  • מערכת משאבי אנוש מעבירה ומקבלת מידע באופן שוטף ממערכות אחרות באוניברסיטה. העיקריות  שבהן הם מערכת השכר, אתר האינטרנט החדש של האוניברסיטה, ספר הטלפונים מערכות המייל, מערכת תלמידים, הספריות והביטחון. המערכת מאפשרת לעובדי האוניברסיטה להיכנס ישירות לתחומים שנפתחו להם ולעדכן את המערכת. עד כה הופעל נושא זה עבור דיווחי "זמן מלא", "קריטריונים" ו-"עבודה נוספת" של הסגל הבכיר ובעתיד יורחבו אפשרויות הדיווח העצמי.

 

צוות מערכות מידע מרכזיות של אגף מערכות מידע אחראי על התכנות והפיתוח של מערכת ה-ERP

 

באגף משאבי אנוש מופקדים על המערכת:

 

יואב הרמן – מנהל ERP-HR, טלפון: yoavh@tauex.tau.ac.il, 03-6408767

 

אלי רוזן – מתאם מערכות מידע וע' מנהל ERP-HR, טלפון: elirozen@tauex.tau.ac.il, 03-6405177

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive