• ראשי
 • תמיכה ברשימות תפוצה ב-listserv

  במערכת משאבי אנוש, קיים כלי תמיכה ברשימות תפוצה המנוהלות ב-Listserv באגף מחשוב. הרשימות מאפשרות שליפה ממערכת משאבי אנוש של קבוצת עובדים לפי הגדרות והעברתה עם כתובות הדואר האלקטרוני של העובדים אל ה-listserv. הרשימה תתעדכן כל שבוע באופן אוטומטי ממערכת משאבי אנוש, תסיר עובדים שהפסיקו ותוסיף עובדים חדשים.

  תהליך בקשה לרשימה כזו יהיה כלהלן:

  היחידה תפנה בכתב לדוד סיטמן מאגף מערכות מידע david@post.tau.ac.il . הבקשה תכיל את הגדרת האוכלוסייה המבוקשת (הנחיות להגדרה ראו בהמשך), הסבר האם הרשימה היא רשימת רב-שיח (כלומר כל החברים יכולים לשלוח הודעות) או רשימה למוסמכים בלבד - יש לצרף את פרטי המוסמכים למשלוח ופרטי מנהל הרשימה. דויד סיטמן יקצה שם לרשימה ויעביר אותה אלי להגדרה במערכת משאבי אנוש (או ישתמש בהגדרות קיימות).

  ניתן להגדיר את הרשימה אך ורק לפי הפרמטרים הבאים - פקולטה או יחידה תקציבית, סעיף הוצאה של העובדים המבוקשים (101 לסגל בכיר, 105 ו-140 למנהליים וכו') ו/או לפי דירוג מבוקש. לא ניתן לבנות את הרשימה לפי הגדרות אחרות. כמו כן לא ניתן להוסיף או לגרוע מהרשימה נמענים. הרשימה תכיל את כל העובדים הפעילים העונים להגדרות ואך ורק אותם. את הרשימות רשאים לבקש בעלי תפקידים מהיחידות, עבור עובדי היחידות שלהם.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive