• ראשי
 • הקמת עובד/מלגאי עם פספורט

  חוזר זה מיועד ל:

  • עובדים המטפלים בהקמת עובדים חדשים ומלגאים במערכת משאבי אנוש.

  הנדון: הקמת עובד/מלגאי חדש עם מספר פספורט – הנחיות חדשות

  עד כה לא הייתה התאמה בין מערכת משאבי אנוש למערכת הסטודנטים בטיפול במספרי פספורט ולכן יש בעיה בהעברת מידע בין המערכות לגבי אנשים עם פספורט. במערכת משאבי אנוש פותח מנגנון לטיפול בנושא ולהלן ההנחיות החדשות לפתיחת אדם עם מספר פספורט:

  1. בעת פתיחת אדם עם פספורט, יש להזין בשדה של מספר תעודת הזהות את הקידומת P, ולאחר את המספר כולל אותיות כפי שהוא מופיע בפספורט. ראו בדוגמה המצורפת:

   

  שאר פרטי האדם יוזנו כפי שהיה עד כה.

  2. לאחר ביצוע השמירה הראשונה, תבצע המערכת חישוב ותמיר את המספר שהוזן למספר חדש (קידומת P  וההמשך ספרות בלבד), כולל הוספת ספרת ביקורת. נוסחת ההמרה זהה למערכת מרשם הסטודנטים, כך שהמספר המתקבל יהיה זהה למספר התלמיד. בדוגמה המצורפת, המספר לאחר ביצוע ההמרה:

  לאדם שהוא גם סטודנט יהיה מספר סטודנט זהה, אך ללא הקידומת P (במערכת הסטודנטים, מספר פספורט מתאפיין בקידומת 9).

  3. כניסה ממסך "אנשים" לכפתור "אחרים" ומשם ל"נתוני דרכון", מאפשרת לראות את מספר הפספורט המקורי כפי שהוזן בעת ההקמה.

  ​​

   

   

  4. לאנשים קיימים, לא תתבצע המרה אוטומטית של מספרי הפספורט. המרה כזו תתבצע רק בעת עדכון מספר הפספורט.

   

  Erp-Hr    יואב הרמן  - מנהל 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive