ריכוז שאלות הסכם 2012

ריכוז שאלות ותשובות - הסכם הסגל הזוטר 2012

להלן ריכוז שאלות שהועבר למדור כ"א ובקרה והמענה להן.

ככלל, התשובות שניתנו הן כלליות וייתכן שאינן נותנות מענה למקרים פרטניים בהם יידרש מענה ספציפי.

הרחב הכל
התחייבות לכלל האוכלוסיות

האם התחייבות היא הדדית?

כן.

 

האם ההתחייבות היא להעסקה באוניברסיטה? או ביחידה?                                    

ביחידה.

 

האם יש התחייבות להעסקה מעבר למשרה (מינוי אורקלי)?

ההתחייבות היא להעסקה עד 100% משרה.

 

האם נדרשת התחייבות למינוי מפוצל?

כן. מינוי מפוצל הוא מינוי לכל דבר (הפיצול הוא עניין טכני/רישומי בלבד). וזה רלוונטי גם לסגל בכיר שמועסק במשרה חלקית.

 

אם ניתן כתב התחייבות עם היקף משרה נתון ובהתאם לנסיבות נדרשים במינוי להגדיל היקף משרה- האם יש צורך להגדיל היקף משרה בכתב ההתחייבות?

בעקבות הגדלת היקף משרה בפועל בהתאם לצרכים האקדמיים אין צורך לתקן היקף משרה בהתחייבות רטרו. ואין השלכה על הגדלת היקף משרה במינויים העתידיים באותה תקופת התחייבות- כל עוד נשמרים הכללים של העסקה בהתאם למינימום המחויב בכתב ההתחייבות (אלא, אם מתקיימת עילה מתוך העילות – לביטול / הקטנת מינוי).

 

איך מיישמים את תקופת ההתחייבות לעובד שתחילת עבודתו בסמסטר ב'? 

תחילתה של תקופת ההתחייבות תהיה בסמסטר ב' של אותה שנה וסיומה יהיה בתום סמסטר א' של השנה הרלוונטית בהתאם למשך ההתחייבות הנדרש. בכל אחת מהשנים האקדמית הנכללות בתקופת ההתחייבות חלה חובת העסקה של סמסטר אחד לפחות.

 

אם מוארכת העסקה מתוקף חוק עבודת נשים האם נדרש לתת התחייבות חדשה עקב תקופת ההארכה?

ככלל, לא נדרש. ההעסקה תהיה בכפוף למכתב הודעה מתוקף חוק עבודת נשים.

 

חל"ת בהתחייבות לכלל האוכלוסיות

מה משמעות חל"ת בהתחייבות בהיבט הביטוח הלאומי? 
בחל"ת מתקיים רצף יחסי עובד ומעביד והעובד לא יקבל מכתב סיום העסקה. החובה של המעסיק להעביר את דמי הביטוח בחודשיים הראשונים של כל תקופת חל"ת הוא מתוקף תקנות המוסד לביטוח לאומי, כולל הזכות לגבות את הכספים מהעובד.

 

עובד שיש לו התחייבות ומועסק באותה שנה אקדמית בסמסטר ב' בלבד- מה תקופות המינוי הפעילות ומתי יוגדר בחל"ת?
סמסטר ב' בשנה שאין בה העסקה בסמסטר א' יוזן בחודשים אפריל עד ספטמבר. 
החל"ת יוזן בחודשים אוקטובר עד מרץ.

 

האם תקופת השהייה בחל"ת נספרת לצורך קידום בדרגה?
לא. לצורך קידום בדרגה נספרת רק עבודה פעילה.

התחייבות לאסיסטנטים ומדריכים

האם נדרש לטפל באישור רקטור בהתאם לנוהל בהעסקה בשנה הרביעית והחמישית כאשר עפ"י ההסכם יש לתת התחייבות לשנתיים + שנתיים  + שנה אחת: שכוללות שנים אלה?

במקביל להוצאת ההתחייבות  לתקופה השנייה/ השלישית יש לטפל באישור רקטור בעת הוצאת מינוי בשנה הרביעית/ חמישית  להעסקה כנדרש עפ"י התקנון.

 

האם ניתן לתת התחייבות בהיקף משרה ממוצע שנתי של 12.5%?

כן. באם ידוע מראש שההעסקה תהיה לסמסטר אחד בלבד בהיקף של 25%. ככלל, היקף ההתחייבות נובע מצורכי ההוראה במינוי באותה שנה אקדמית בה ניתנת ההתחייבות ככל הידוע מראש.

 

האם קיימת זכות לפטור שכ"ל בחל"ת?

כן, כאשר הזכאות היא על פי נוהל שכ"ל (ומותנית בוותק עבודה במינוי המזכה לפטור).

לידיעה- דוקטורנט (במינוי פעיל) זכאי לפטור שכ"ל גם על 2 תארים שלומד. אם מועסק מתחת ל- 50% משרה מקבל באמצעות שכר מלגת שכ"ל וגם זו משולמת על שני תארים שנלמדים. חל רק על העובד ולא על בני משפחה.

 

האם מינוי מדריך ד"ר מחייב גם מתן התחייבות?

לא. התחייבות היא רק למי שהינו תלמיד. ומינוי מדריך ד"ר הינו לשנה בלבד (אלא אם אושררה הארכה חריגה ע"י הרקטור). כרגע יש בעיה שאתם לא מצליחים להפיק למדריך ד"ר כתב מינוי באורקל- זה בטיפול. למי שנתקל בבעיה שיפנה אלינו ונסייע לו.

 

אם דוקטורנט מועסק לראשונה בשנה הרביעית ללימודיו או שהתחיל העסקתו בשנה ה- 2 ללימודיו וקיבל התחייבות ראשונה לשנתיים ואז, ממשיכים להעסיק אותו גם בשנה הרביעית ללימודים – מה משך תקופת ההתחייבות לה זכאי? שנה ? שנתיים? 

יקבל התחייבות לתקופה של שנתיים .  (אשר כמובן "גולשת" לשנה החמישית ללימודיו) לא תהיה עוד התחייבות מעבר לכך. ולכן, יש לבחור בהפקת המינוי את האופציה – תקופה שנייה. כמובן, שאם יפסיק לימודיו בטלה ההתחייבות.

 

התחייבות לעמיתי הוראה וזוטר מקביל

איזה מינויים נכללים בקביעת הזכאות להתחייבות?

ככלל, כל מינוי בהוראה נלקח בחשבון בבדיקת העמידה בקריטריון  משך תקופת ההוראה המזכה בכתב התחייבות , כולל מינויים של אסיסטנט /מדריך למי שמבקשים לאחר סיום לימודיו להמשיך ולהעסיקו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>